«вдоволений вдоволення вдоволеність» — етимологія.

Від admin-ua

Слова «вдоволений» / «вдоволення» / «вдоволеність» — етимологія і відповідники 1. “удовіль” — «досхочу, уволю»; префіксальне утворення від прислівника “доволі”, що виник зі словосполучення “до волѣ” (‘доволѣ’ — «достатньо»). Словотвірні варіанти: вдоволений вдоволення вдоволений вдоволення удоволь удовольнити / удовольняти удовольнитися / удовольнятися Етимологічні відповідник: “доволі”. 2. “удовляти” — «задовольняти, удовольняти» від “удовольняти”, “удовольнити”, похідних від…

Слово “чоловік” — етимологія та значення.

Від admin-ua

Слово “чоловік” – етимологія 1. чоло (“на чолі”) — етимологія: “чоло” = «цвіт», тобто «найліпша частина». “Чільний” — від іменника “чоло”, який — від праслав. *čelo (церк.-слов. челесний — «вищий, головний», ст.-слав. чоло, укр. чоло, беларуськ. чоло, болг. чоло, сербохорв. чѐло, словенська. čẹlo, чеськ., словацькою. čеlо, др.-чеськ. čеlеsеn, čеlеsn, польск. сzоłо, в.-луж. čоłо, н.-луж. соłо,…

Дієслово “пити”. | іменник “Життя” і дієслово “жити”.

Від admin-ua

слово “пити“: “пи-” корінь, “ти” – суфікс. Ви-пи-ти Пере-пи-ти Пи-л-и … Cлово “п’ємо” –  Закінчення – “ємо”, корінь – одна буква “п”. ‘ ‘   слово “жити“: “жи” – корінь, “ти” – інфінітивний суфікс. У дієсловах на “ти”, “ти” – це суфікс. У інфінітиві (неозначеній формі) “ти”/”ть” розглядається як суфікс. Певний час у шкільному курсі…

Слова “рішення” (“вирішення”), “вирішувати” (“розв’язувати”) – етимологія і значення.

Від admin-ua

Слово “рішення“:  Походить від дієслова “вирішити” (“рішаті”), від праслов’янського слова “rešiti“; від якого походять слова: давньослов’янське “рѣшіті” = «розв’язати, відпустити», “рішаті“, словенське “rẹšiti” «вирішити, знищити, звільнити»; родинно литовському “raišýti” «пов’язувати, розв’язувати», латиської “ràisît” «розв’язувати», давньопруське “senrists” «зав’язаний». * * * Слово ‘resolution’ (“рішення“): Означає «поділ на частини», від древнефранцузского слова ‘resolution’ (14 століття); від латинського…

Слова “пісня” та “піти” / “піяти” / “співати” – етимологія.

Від admin-ua

Яка етимологія слів “пісня”, “піти”/”піяти”/”співати”? Слово “пісня“ походить від праслов’янського коріння “петі”, від якого в числі іншого пішли давньоукраїнського “піяти”, “пію”, “співаю”, “поѭ” (білоруське “пець”, “пею”; верхньо-лужицьке “spěwać”, ніжне-лужицьке “spiwaś”). Звідси ж слова: “півень” (“пісні”). Близьке до слов’янського слова “петі”, “роjǫ” ( “пити”). Походити від «співати, оспівувати», тобто сходить до стародавнього (проукраїнського “язичницького”) обряду жертвопринесення,…