Що таке ① Ум, ② Розум, ③ Інтелект, ④Розсудок, ⑤ Свідомість? Які відмінності між інструментами мислення людини?

Від adm-ua

П’ять інструментів мислення людей – п’ять типів розуму ‘ Для мислення людина має п’ять інструментів: 1) Ум [що сприймає] = Mind — “[воспринимающий] ум”; 2) Розум = Intelligence / Rationality — “разум”; 3) Інтелект = Intellect — “интеллект”; 4) Розсудок/глузд = Reasoning — “рассудок”; 5) Свідомість = Consciousness — “сознание”.   ~~~ ① Ум, ② Розум,…

Шведські прислів’я та ідіоматичні вирази

Від adm-ua

Прислів’я, приказки, приповідки та ідіоматичні вирази шведів   «Чим більше кухарів, тим гірше суп.» — Ju flera kockar, dess sämre soppa. «Краще втекти, чим погано фехтувати.» — Bättre fly, än illa fäkta. «Коли чорт старіє, він стає священником.» — När djävulen blir gammal blir han präst. «Все добре в міру.» — Allt är lagom. «Краще…

Слово “фінанси” – етимологія і значення

Від Julia

Слово “фінанси” – етимологія      Походить від середньоанглійського слова ‘finaunce’, далі – від англо-норманського і середньофранцузького слова ‘finance’, своєю чергою – від слова ‘finer‘ «оплачувати», «платити ціну або викуп».     Спочатку – від кореня ‘fin’ («кінець»), як і латинське слово ‘fīnis‘ («фініш») і середньо-латинське слово ‘finantia’ «завершення [розрахунку]» або «вказівка про виплату».    Первинно слово “фінанси” буквально…

Сила – це те, що впливає

Від adm-ua

 Сила – це дія як впливає вплив  Сила – це міра або фактор дії як впливає вплив Синоніми поняття “Сила” – це: енергія впливу; мира інтенсивності; джерело впливу / енергії / діяльності; здатність прояву (проявлення); ступень напруженості / спрямованості; дієвість, значущість.   /// ‘ ‘

Латинські вислови

Від adm-ua

Латинські вислови — стійкі вирази мови стародавніх римлян. Багато латинських крилатих висловів увійшло до нашій український мови. Деякі з них записувано кирилицею, деяких уживано в латинських відмінах. Частина латинських висловів ужито в віршах. Так, наприклад, відомий вірш Івана Франка називається «Vivere memento» — пам’ятай, що живеш. Цю фразу утворено аналогічно до латинської «Memento mori» —…

Бінарний [binary]   |   Унарний [unary]

Від adm-ua

“Бінарний“ ◆ Подвійний; такий що складається з двох парних частин. ◆ Здвоєний, двочленний; такий що передбачає наявність двох компонентів. ◆ Двійковий; здатний приймати тільки одне з двох станів.   Етимологія: Походить від латинського слова ‘binarius‘ (від латинського кореня ‘bini‘). Пізньолатинське слово bīnārius означає «такий що складається з двох»; латинське bīnī перекладається «пара».   “Унарний” ◆…

Сакральне — священне

Від adm-ua

Сакральне/священне стосуються найвищих цінностей ‘ Сакральне — священне (від латинського слова ‘sacrum‘ «святиня, жертва») – це характеристика речей/істот/явищ, що стосуються найвищих цінностей (ідеалів), освячення (поклоніння), ритуалів («таїнств»). ‘ Сенс сакрального протилежний профанному. Сакральне – це священне, вічне, абсолютне, містичне. ‘ Сакральним стає те, що виділяється свідомістю як принципово відмінне від мирського («людського»). Сакральне як священне…

Дієслово “ліпити” та прикметник “лепський” є однокорінні слова •

Від adm-ua

Дієслово “ліпити”/”лепити” та прикметник “лепський”/”лепий” є однокорінні слова, хоча це одразу не це помітно Вони походять від праслов’янського прикметника “лепий“. Від нього пішли слова: старо-слов’янське “лѣпъ“; українське “лепський“, “ліпший“, болгарське “леп“, сербохорватське “ли̏jеп” / “лиjѐпа“, словенське “lе̣̑р” / “lẹ́ра“, чеське “lерý“, польське “lерszу“, прислівник “lерiеj” — «краще», верхньо-лужицьке, ніжньо-лужицьке “lěpy” — «гарний/красивий, добрий/хороший». Первинно походить…

Яровит, Арей/Лют, Мангала, Марс — Сила Вонгю і Перемог. Слова “ярити”, “ярий”.

Від adm-ua

Ярило/Яровіт, Арей/Лют, Мангал, Марс як Сила Вогню, Трансформування, Войовничости. Сенс слів “ярити”, “ярий” “Ярити” — випромінювати яскраве світло; породжувати, народжувати; проявлятися в силі. “Ярий” — родючий; повний сил; палкий; яскравий, світлий (який випромінює світло); блискучий, ясний; сяючий, сяйливий, сяйний; інтенсивний. ‘ Бог Ярило / Яровит / Геракл (Геркулес) — символ родючої [ярої] сили весняного Сонця…