Тантра-Джйотіш як система знань

Від admin-ua

ТантраДжйотіш – це система знань, заснована на древній науці Свідомості   Хоча в сучасному світі Джйотіш помилково вважають астрологією (“індійською” або Ведичною), але насправді це є велика наука про принципи побудови та закономірності функціонування будь-якої системи. Тантра-Джйотіш охоплює цілісну сукупність технологій і методів пізнання та діагностики. У наш час Тантра-Джйотішу найбільш відповідає Системний Аналіз. Тантра-Джйотіш…

Сила – це те, що впливає

Від admin-ua

 Сила – це дія як впливає вплив  Сила – це міра або фактор дії як впливає вплив Синоніми поняття “Сила” – це: енергія впливу; мира інтенсивності; джерело впливу / енергії / діяльності; здатність прояву (проявлення); ступень напруженості / спрямованості; дієвість, значущість.   /// ‘ ‘ +1

Латинські вислови

Від admin-ua

Латинські вислови — стійкі вирази мови стародавніх римлян. Багато латинських крилатих висловів увійшло до нашій український мови. Деякі з них записувано кирилицею, деяких уживано в латинських відмінах. Частина латинських висловів ужито в віршах. Так, наприклад, відомий вірш Івана Франка називається «Vivere memento» — пам’ятай, що живеш. Цю фразу утворено аналогічно до латинської «Memento mori» —…

Бінарний [binary]   |   Унарний [unary]

Від admin-ua

“Бінарний“ ◆ Подвійний; такий що складається з двох парних частин. ◆ Здвоєний, двочленний; такий що передбачає наявність двох компонентів. ◆ Двійковий; здатний приймати тільки одне з двох станів.   Етимологія: Походить від латинського слова ‘binarius‘ (від латинського кореня ‘bini‘). Пізньолатинське слово bīnārius означає «такий що складається з двох»; латинське bīnī перекладається «пара».   “Унарний” ◆…

Сакральне — священне

Від admin-ua

Сакральне/священне стосуються найвищих цінностей ‘ Сакральне — священне (від латинського слова ‘sacrum‘ «святиня, жертва») – це характеристика речей/істот/явищ, що стосуються найвищих цінностей (ідеалів), освячення (поклоніння), ритуалів («таїнств»). ‘ Сенс сакрального протилежний профанному. Сакральне – це священне, вічне, абсолютне, містичне. ‘ Сакральним стає те, що виділяється свідомістю як принципово відмінне від мирського («людського»). Сакральне як священне…

Дієслово “ліпити” та прикметник “лепський” є однокорінні слова •

Від admin-ua

Дієслово “ліпити”/”лепити” та прикметник “лепський”/”лепий” є однокорінні слова, хоча це одразу не це помітно Вони походять від праслов’янського прикметника “лепий“. Від нього пішли слова: старо-слов’янське “лѣпъ“; українське “лепський“, “ліпший“, болгарське “леп“, сербохорватське “ли̏jеп” / “лиjѐпа“, словенське “lе̣̑р” / “lẹ́ра“, чеське “lерý“, польське “lерszу“, прислівник “lерiеj” — «краще», верхньо-лужицьке, ніжньо-лужицьке “lěpy” — «гарний/красивий, добрий/хороший». Первинно походить…

Яровит, Арей/Лют, Мангала, Марс — Сила Вонгю і Перемог. Слова “ярити”, “ярий”.

Від admin-ua

Ярило/Яровіт, Арей/Лют, Мангал, Марс як Сила Вогню, Трансформування, Войовничости. Сенс слів “ярити”, “ярий” “Ярити” — випромінювати яскраве світло; породжувати, народжувати; проявлятися в силі. “Ярий” — родючий; повний сил; палкий; яскравий, світлий (який випромінює світло); блискучий, ясний; сяючий, сяйливий, сяйний; інтенсивний. ‘ Бог Ярило / Яровит / Геракл (Геркулес) — символ родючої [ярої] сили весняного Сонця…

Етимологія та значення слів — (1) “весна” | “весн” | vasant — (2) “сівба” (посів «сів») сіяти | сісти | se.

Від admin-ua

1. Вгору — ‘Ве‘, ‘Вес‘, ‘Весн‘, ‘Васу‘, ‘Васа‘… Сенс слова “весна” – це той час, коли все сходить, підіймається. Слово “весна” в слов’янських мовах аналогічно санскритським (і праіндоєвропейським) словам Vasanta {Васант} /  Vasara / Wosr / Wesn — «весна», «росток», «проростати». Поняття “веселка”  — вона сходить. Слово “веселий” (“веселість“) — стан, де є внутрішній підйом.…

«весь» / «вёсь» / «вёска»

Від admin-ua

весь — село [“Словник українській мови”]. весь (давньоруське слово; від прасл. *vьsь; біл. вёска, пол. wieś) —  сільське поселення. Праслов’янське слово *vьsь походить від пра-індоєвропейського кориння *u̯ik, *u̯eik, *u̯oiko. Воно спориднено зі словами: латинським ‘vicus‘, готським ‘weihs‘, давньо-в.-німецьким. ‘wich‘, санскритськтм विवेश (вівеса). Cлов’янські мови використують для позначення сільських населених пунктів слова, похідні від “vьsь”: білоруське…