Наука як систематичні знання принципів та законів — Тантра-Джйотиш — Школа Ведаврата }

* Принцип і принципи, науки і систематичні знання. — Школа "Ведаврата" - знання принципів та законів. *

* Принцип і принципи, науки і систематичні знання. — Школа Антона Кузнецова - знання принципів та законів. *Принцип (лат. ‘principium‘ — “початок”, “основа”) — це твердження, яке сприймається як головне, найважливіше, суттєве, неодмінне.

У житті принципи — це є загальні закони / закономірності побудови системи (системи знань, системи ідей, системи принципів), сформульовані як первинне розуміння, що лежить в основі певної сукупності фактів/речей/явищ/сутностей.

При характеристиці різноманітних систем принципи віддзеркалюють ті суттєві характеристики, що відповідають за функціонування системи (правильне), без яких вона не виконує своє призначення, мету, функцію.

~~~

У науці принципи — це є загальні положення, яким повинні задовільняти наукові доктрини/вчення; наприклад, принцип єдиноначальності та ієрархії, принцип причинності, принцип еквівалентності, принцип відповідності, принцип визначеності, тощо.

Принципи (Закони) відрізняються від закономірностей (правил) тим, що їхнє формулювання більш загальне (більш універсальне/глибоке), менш детальне (менш дрібне/формальне).

Принципи обираються не довільно, а формулюються в процесі дослідження — пошуку істини.

Принципи мають власні області застосовності (власні системи координат), тобто вони працюють лише в певних системах чи умовах.

~~~

Яка наука — система знань — вивчає Принципи/Закони та технології дослідження принципів?

 


.

 

 

(Visited 582 times, 1 visits today)