Бріхат-Самхіта – Brihat-Samhita.

Від adm-ua
««« Brihat-Samhita | Бріхат-Самхіта — енциклопедія Джйотіш Ведична астрологія »»»

Бріхат-Самхіта (Bṛhat Saṃhitā) – енциклопедія Джйотіша

   Бріхат-Самхіта – фундаментальна праця з давньої науки Джйотіш (Ведична астрономія та астрологія).

Ця книга була написана на Санскриті у VI столітті нашої ери (за іншими джерелами – у I столітті до нашої ери).

У ньому міститься близько 100 глав (Адхьяя) — 4000 санскритських віршів-катренів (Шлока), написаних геніальним мудрецем, відомим як Вараха-Міхіра, який був великим вченим в галузі математики, астрономії та астрології.

Робота також відома на Санскриті як “ВарахаМіхіра БріхатСамхіта” (वराहमिहिर बृहत्संहिता).

Бріхат-Самхіта – це енциклопедія, що охоплює безліч тем.

Бріхат-Самхіта містить такі важливі знання:
Джйотіш (астрономія та астрологія), передбачення та ознаки (Шакуна / Німітта), географія, Васту / Стхапатья-Веда (архітектура та скульптура), Аюрведа (медицина), психологія, фізіологія, фізіогноміка, ботаніка, сільське господарство, зоологія, просодія (Чандас), формулювання в мови/мовлені, та інші Ведичні науки і напрямки.

У цього трактату є переклади на безліч мов, у том числі на англійську та індійські мови (хінді, тамільська і так далі).

~~~

««« Brihat-Samhita | Бріхат-Самхіта — енциклопедія Джйотіш Ведична астрологія — Санскрит »»»

««« Brihat-Samhita | Бріхат-Самхіта — енциклопедія Джйотіш Ведична астрологія — English language »»»

~~~

Brihat-Samhita

The Brihat-Samhita is the fundamental work of ancient Jyotisha (Vedic astronomy and astrology).

It was written in Sanskrit in the 6th century A.D. (by other sources, — 1st century B.C.).

It has in about 100 chapters (Adhyayas) and 4000 Sanskrit verses (Shlokas) by the “polymath” (genius sage), known as Varaha-mihira, who was a great scientific scholar of mathematics, astronomy and astrology.

The work is also known as in Sanskrit as VarāhaMihira BṛhatSaṃhitā (वराहमिहिर बृहत्संहिता).

The Brihat-Samhita is written as an encyclopedia, covering numerous themes/topics.

Brihat-Samhita contains important knowledges on:
Jyotish (astronomy and astrology), divination and omens (Śākuna / Nimitta), geography, Vastu / Sthapathya-Veda (architecture and sculpture), Ayurveda (medicine), psychology, physiology, physiognomy, botany, agriculture, zoology, jewellery, prosody (Chandas), figures of speech, and other Vedic science/subjects.

It has translations to plenty of languages, as well the English and Indian languages (Hindi, Tamil, etc).

///

(Visited 4 times, 1 visits today)