Що таке метод, що таке підхід у наукових дослідженнях.

Від admin-ua

Метод / метода Метод / метода (грец. μέθοδος — «шлях крізь») – це систематизована послідовність кроків, потрібних для виконання мети або задачі, наприклад в навчанні чи виробництві; алгоритм дій (технологічний процес). Зокрема: (1) метод раціональної аксіоматики / діалектики; (2) метод аналогій / суперпозицій / феноменологічний; (3) метод логічного аналізу / синтезу. ‘ Підхід Підхід —…

парампара — paramparA — परम्परा (санскрит)

Від admin-ua

Парампара  paramparA  परम्परा  —  санскритський термін = Традиція/звичай, безперервний ланцюг, спадкоємність, послідовний ряд, родовід. = Tradition/convention, uninterrupted series, succession, line/row, lineage. /// АМК ‘ ‘ ‘

Слово “лікар” — етимологія.

Від admin-ua

лікар Коріня: лік-; суфікс: -ар. лічець; цілитель, зцілитель; доктор; “лекарь”, “врач”. Походить от праслов’янського коріння *lěkъ, від якого також пішли: ст.-слов. лѣчьба (др.-греч. ἰατρεία), церк.-слов. лѣкъ, російськ. “лекарь”, укр. лік, ліка (ж) — «ліки, лікування», болг. лек, сербохорв. ли̏jек, словенськ. lė́k, чешськ. lék, словацьк. liek, польськ. lek, в.-луж. / н.-луж. lěk. Подібно словам: ст.-слов. лѣчити,…

«вдоволений вдоволення вдоволеність» — етимологія.

Від admin-ua

Слова «вдоволений» / «вдоволення» / «вдоволеність» — етимологія і відповідники 1. “удовіль” — «досхочу, уволю»; префіксальне утворення від прислівника “доволі”, що виник зі словосполучення “до волѣ” (‘доволѣ’ — «достатньо»). Словотвірні варіанти: вдоволений вдоволення вдоволений вдоволення удоволь удовольнити / удовольняти удовольнитися / удовольнятися Етимологічні відповідник: “доволі”. 2. “удовляти” — «задовольняти, удовольняти» від “удовольняти”, “удовольнити”, похідних від…

1. Аура. 2. Атмосфера.

Від admin-ua

Аура  Аура (αὔρα) — в стародавній Греції богиня легкого вітру. У латинській мові та давньогрецькій мові слово “аура” (‘aura’/’ora’, αὔρα) означає «бриз» («тихий вітер»), «дих» («дихання»). В середньоанглійській мові воно позначало «ніжний вітерець». С кінця 19 сторіччя (в спіритуалістичних колах) аура – це «тонка еманація навколо тіла». Аура (т.зв. «тонке тіло» / «енергетичне поле людини»)…

Українська мова – основа, історія, особливості, відомості.

Від admin-ua

Мова – це найважливіший фундамент нації. У мові показано й зафіксовано найглибші джерела свідомості та мислення народу, народну мудрість і споконвічні знання. Мова – це виток патріотизму та ключ до вивчення культури, історії, традицій, культури. Мова показує народ у зовнішньому світі, є ознакою та кордоном нації/етносу. Нація повинна берегти свою мову як свою землю. Якщо вмирає мова,…

Слово “чоловік” — етимологія та значення.

Від admin-ua

Слово “чоловік” – етимологія 1. чоло (“на чолі”) — етимологія: “чоло” = «цвіт», тобто «найліпша частина». “Чільний” — від іменника “чоло”, який — від праслав. *čelo (церк.-слов. челесний — «вищий, головний», ст.-слав. чоло, укр. чоло, беларуськ. чоло, болг. чоло, сербохорв. чѐло, словенська. čẹlo, чеськ., словацькою. čеlо, др.-чеськ. čеlеsеn, čеlеsn, польск. сzоłо, в.-луж. čоłо, н.-луж. соłо,…

Дієслово “пити”. | іменник “Життя” і дієслово “жити”.

Від admin-ua

слово “пити“: “пи-” корінь, “ти” – суфікс. Ви-пи-ти Пере-пи-ти Пи-л-и … Cлово “п’ємо” –  Закінчення – “ємо”, корінь – одна буква “п”. ‘ ‘   слово “жити“: “жи” – корінь, “ти” – інфінітивний суфікс. У дієсловах на “ти”, “ти” – це суфікс. У інфінітиві (неозначеній формі) “ти”/”ть” розглядається як суфікс. Певний час у шкільному курсі…

Слова “рішення” (“вирішення”), “вирішувати” (“розв’язувати”) – етимологія і значення.

Від admin-ua

Слово “рішення“:  Походить від дієслова “вирішити” (“рішаті”), від праслов’янського слова “rešiti“; від якого походять слова: давньослов’янське “рѣшіті” = «розв’язати, відпустити», “рішаті“, словенське “rẹšiti” «вирішити, знищити, звільнити»; родинно литовському “raišýti” «пов’язувати, розв’язувати», латиської “ràisît” «розв’язувати», давньопруське “senrists” «зав’язаний». * * * Слово ‘resolution’ (“рішення“): Означає «поділ на частини», від древнефранцузского слова ‘resolution’ (14 століття); від латинського…