Латинські вислови

Від adm-ua

Латинські вислови — стійкі вирази мови стародавніх римлян.

Багато латинських крилатих висловів увійшло до нашій український мови.
Деякі з них записувано кирилицею, деяких уживано в латинських відмінах.
Частина латинських висловів ужито в віршах.
Так, наприклад, відомий вірш Івана Франка називається «Vivere memento» — пам’ятай, що живеш. Цю фразу утворено аналогічно до латинської «Memento mori» — пам’ятай про смерть.
Аналогічним чином, Леся Українка використовує «Contra spem spero», тоді як латинський крилатий вираз «Dum spiro, spero» («Поки дихаю, сподіваюсь» Овідій).

~

A
A bove maiore discit arare minor — гарний результат за гарним прикладом
A casu ad casum — Від випадку до випадку
A lasso rixa quaeritur — від втоми люблять сперечатися
A posteriori — після досвіду
A priori — до досвіду
Ab amicis honesta petamus — тільки у друга треба питати правди (Цицерон)
Ab esse ad posse valet, a posse ad esse non valet consequentia — з дійсності можна зробити висновок про можливості, з можливостей про дійсність зробити висновків не можна
Ab imo pectore — від щирого серця
Ab initio — з першооснов
Ab ovo — з самого початку
Ab Urbe condita чи «Anno Urbis conditae» (AUC або a.u.c.) — від закладення міста (Рима)
Abeunt studia in mores — звичка стає характером
Absit inuiria verbis — «Нехай слова не ранять!»
Absque argento omnia vana — без грошей всі зусилля марні
Acquirit qui tuetur — що зберігаєш, те і маєш
Acta est fabula — виставу завершено
Acta non verba — діла — не слова!
Ad absurdum — від супротивного
Ad Calendas Graecas — до грецьких календ (відповідає «після дощику в четвер», «коли рак свисне», «на турецький Великдень», «на китайську Паску» та інше)
Ad fontes — до джерел
Ad hoc — для цього (випадку)
Ad impossibilia nemo tenetur — ніхто не зобов’язаний робити неможливе
Ad libitum — вільно (театр, музика)
Ad maiorem Dei gloriam — для більшої слави Бога
Ad nauseam — до нудоти, до відрази
Ad multos annos — на довгі роки
Aditum nocendi perfido praestat fides — довіра, яку висловлюють віроломному, дає йому можливість шкодити
Aegroto dum anima est, spes est — поки живу, доти надіюся
Aes non olet — гроші не пахнуть (Веспасіан)
Alea iacta est — гральну кістку кинуто, жереб кинуто (Гай Юлій Цезар)
Aliam vitam, alio mores — інше життя — інші цінності
Aliis si licet, tibi non licet — якщо це дозволено іншим, не означає, що дозволено тобі
Alius et idem — все те ж; все однакове
Alta alatis patent — небо для тих, хто має крила
Alma mater — «мати-годувальниця» (стосовно університету, у якому навчався)(напис на головному корпусі Київського медичного університету)
Alter ego — інша сутність
Alter ego est amicus — друг — це друге я
Amat Victoria Curam — перемога любить підготовку
Amicum laedere ne ioco quidem licet — друга не можна ображати навіть жартома
Amicus Plato, sed magis amica veritas — мені дорогий Платон, але істина ще дорожча; правда понад усе (досл.: друг Платон, але більша подруга — істина) (Арістотель)
Amicus certus in re incerta cernitur — справжній друг виявляється в біді (Цицерон)
Amicus optima vitae possessio — друг — найдорожче набуття в житті
Amor et deliciae humani generis — любов і відрада роду людського
Amor fati — любов до долі
Amor vincit omnia — любов переможе все
Amore, more, ore, re — любов, характер, слова, дії
Amor patitur moras — любов — терпляча
Amor tussisque non celatur — любов, як кашель, — не приховаєш
Animus in consulendo liber — у раді дух вільний (Гай Саллюстій) — девіз НАТО
Aquila non capit muscas — орел не полює на мух
Arbor mala, mala mala — погане дерево — погані плоди (букв. — «яблука»)
Arma potentius aequum — справедливість сильніша зброї!
Argumentum ad Hominem — аргумент спрямований на людину (букв. — «перехід на особистості»)
Argumentum ad Ignorantiam — аргумент від невігластва
Argumentum ad temperantiam — звернення до помірності (також — принцип золотої середини або принцип середнього шляху)
Ars longa vita brevis — мистецтво довге, життя коротке (Гіппократ)
Audere est facere — посміти зробити означає зробити
Audi, vide, tace, si tu vis vivere (in pace) — слухай, спостерігай, мовчи, якщо бажаєш жити (в мирі)
Aurea mediocritas — золота середина (Горацій)
Aut agere aut mori — дій або помри
Aut amat aut odit mulier, nil est tertium — жінка або любить, або ненавидить, третього не дано!
Aut cum scuto, aut in scuto — або зі щитом, або на щиті (побажання, яке говорили спартанцям, що відправлялися у бій. Означає або вернутися із честю, або з честю померти в бою)
Aut nunc, aut numquam — тепер або ніколи
Aut omnia, aut nihil — або все, або нічого
Avaritia facit Bardus —жадібність робить нас дурними
Ave, Caesar, morituri te salutant або Ave, Imperator, morituri te salutant — здрастуй, Цезарю (Імператоре), приречені на смерть вітають тебе

 

B
Barba crescit, caput nescit — борода росте, голова порожня (буквально «не розуміє»)
Barba non facit philosophum — борода не робить філософом [людину]
Beatus ille, qui procul negotiis — блаженний той, хто далеко від справ (Горацій)
Bellum omnium contra omnes — війна всіх проти всіх (Томас Гоббс)
Bene qui latuit, bene vixit — добре прожив той, хто добре заховався (Овідій)
Bis repetita placent — двічі повторене сподобається (Горацій)
Bona fides — юридичний термін, який означає «чесні засоби», «добрі послуги», «сумлінність»
Brevis nobis vita data est, at memoria bene redditae vitae sempterna — нам дано коротке життя, але пам’ять про добре прожите життя вічна (Цицерон)
C
Caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius. — вбивайте всіх, Господь своїх впізнає
Carpe diem — лови день, або «carpe diem, quam minimum credula postero» — «лови день, довіряючи якомога менше майбутньому» (Горацій)
Carthago delenda est — Карфаген має бути зруйнований (Марк Порцій Катон Старший)
Casus belli — привід для війни
Casus foederis — випадок союзу, колективна самооборона
Causa sui — причина самого себе
Cave canem — бійся собаки
Ceteris paribus — за інших рівних умов
Citius, altius, fortius — швидше, вище, сильніше
Civis romanus sum — я громадянин Римської імперії
Cogito ergo sum — я мислю, отже я існую (Рене Декарт)
Cognosce te ipsum — пізнай самого себе
Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur — злагодою малі держави зміцнюються, від розбіжностей найбільші розпадаються (Гай Саллюстій)
Consuetudo est altera natura — звичка — друга натура (Цицерон)
Consumor aliis inserviend — світячи іншим, згораю сам; служачи іншим, марную себе
Contra Gracchos Tiberim habemus — проти Гракхів у нас є Тибр
Corpus delicti — предмет злочину
Credo, ut intelligam — я вірю, тому я знаю й можу це зрозуміти (Ансельм Кентерберійський)
Contra spem spero — без надії сподіваюсь
Cujusvis hominis est errare; nullius, nisi insipientis in errore perseverare — кожній людині властиво помилятися, але тільки дурневі властиво упиратися в помилці (Цицерон)
Cui bono? — кому на користь? = в чиїх інтересах? (Цицерон)
Cuius regio, eius religio — чия влада, того і віра
Cum hoc ergo propter hoc — разом із цим, отже, внаслідок цього
Cum tacent, clamant — красномовне мовчання, букв. — «коли мовчать, кричать» (Цицерон)
Cunctando restituit rem — зволіканням врятував становище (справу)
Cura te ipsum — зціли самого себе, вилікуй самого себе («влікуйся сам, перш ніж лікувати інших»)
Curriculum vitae (CV) — перебіг життя, резюме
D
Damnatio memoriae — прокляття пам’яті
Damnatio ad bestias — Цькування хижаками
De gustibus et coloribus non est disputandum — про смаки і кольори не сперечаються
Deus ex machina — Бог з машини
Deus vult — цього хоче Бог
De jure — юридично, в принципі.
De facto — фактично, на практиці.
De minimis non curat lex — Закон не турбується про дрібниці
Dic, duc, fac, fer! — говори (правду), веди (порядок), твори (обов’язки), неси (те, що дарує доля)
Difficile est proprie communia dicere — добре виразити загальновідомі істини важко (Горацій)
Dimidium facti, qui coepit, habet — початок — половина справи
Divide et impera — розділяй і володарюй
Dixi — сказав
Docendo discimus — навчаючи вчимося
Dum spiro spero — поки дихаю, сподіваюся
Dura lex sed lex — закон жорстокий, але він закон
Е
Е fructu arbor cognoscitur — за плодом пізнається дерево
E pluribus unum — з багатьох — єдине (Цицерон) — девіз, розміщений на гербі США
Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus — їмо, щоб жити, а не живемо, щоб їсти
Eo ipso — цим самим
Epicuri de grege porcus — порося зі стада Епікура (Горацій)
Erit sicut cadaver — точно труп (Ігнатій Лойола), вираз повної покори
Errare humanum est — людині властиво помилятися
Est modus in rebus — всьому є межа; все має свою міру (Горацій)
Est rerum omnium magister usus — досвід всьому вчитель (Цезар)
Et tu, Brute? — «І ти, Бруте?» — останні слова Цезаря, коли його друг Брут, учасник змови, вдарив імператора кинджалом
Ex cathedra — з кафедри, з амвону (тобто — незаперечно, офіційне)
Ex opere operato — у силу вчиненої дії (або — самим фактом, що дія відбулася)
Ех oribus parvulorum — вустами немовлят
ex vivo — поза живим організмом
Excitare fluctus in simpulo — підняти бурю в ковші, підняти шум через дрібниці, буря в склянці води (Цицерон)
Experto crede — вір досвідченому
F
Fac fideli sis fidelis — будь вірний тому, хто вірний тобі
Faber est suae quisque fortunae — кожен є творцем своєї долі
Fallacia accidentis — помилка внаслідок змішування суттєвого з випадковим
Fas est et ab hoste doceri — навчатися дозволено й у ворога (Овідій)
Feci quod potui, faciant meliora potentes — я зробив, що міг, хай інші зроблять краще.
Festina lente — поспішай повільно.
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas — щасливий той, хто зміг пізнати істину речей (Вергілій)
Fiat justitia et pereat mundus — хай здійсниться правосуддя, хоч би загинув світ
Fiat justitia ruat caelum — нехай здійсниться правосуддя, хоч би впало небо
Finis coronat opus — кінець вінчає справу (Кінець справі вінець)
Falsus in uno, falsus in omnibus — брехливий в одному, брехливий у всьому
G

Gutta cavat lapidem — крапля довбає камінь (Овідій)

 

H
Hannibal ante portas — Ганнібал біля воріт (Цицерон), букв. «ворог біля воріт», «війна біля воріт»
Hic Rhodus, hic salta — тут Родос, тут стрибай
Hic sunt dracones — небезпечні або недосліджені території, букв. «тут живуть дракони»
Homines, dum docent, discunt — люди, навчаючи, вчаться
Homo homini lupus est — людина людині вовк
Homo locum ornat, non hominem locus — людина прикрашає місце, а не місце людину
Homo novus — нова людина
Homo sum — я людина
Homo sum et nihil humani а me alienum puto — я людина, і ніщо людське мені не чуже
Horror vacui — страх порожнечі
I
ibidem — те ж місце
idem — те ж
Ignorantia juris non excusat — незнання закону не вибачається (кожен вважається таким, що знає закони)
Ignoramus et ignorabimus — не знаємо і не довідаємось
Imago animi vultus est — обличчя — дзеркало душі (Цицерон)
Imperare sibi, maximum imperium est — володіння над собою — найбільше з володінь
In hoc signo vinces — із цим знаком переможеш
In medias res — всередину речей, у саму суть справи (Горацій)
In varietate concordia — «єдність в різноманітті» (девіз Європейського Союзу [ЄС])
In nomine Domini — во ім’я Господа
In pectore — у серці, у таємниці
in silico — у кремнії, у силіціумі — зроблено за допомогою комп’ютера або за допомогою комп’ютерної симуляції
in situ — на місці
in utero — в матці
In vino veritas in aqua sanitas — Істина у вині, здоров’я у воді
in vitro — в пробірці
in vivo — на живому організмі
Incertae sedis — невизначеного положення
Intelligo, ut credam — розумію, щоб вірити
Inutile terrae pondus — марний тягар землі
Ipse dixit — сам сказав
Ipso facto — у силу самого факту; тим самим
Ipso jure — у силу закону
Ius ad bellum — право на ведення війни, право війни
L
Labor omnia vincit — Праця все перемагає
Lapsus — падіння, помилка, ляп
Laudetur — слава!
Levis est labor omnis amanti — Закоханому всяка праця легка
Littera scripta manet — Написане залишається
Litteris et artibus — «науками й мистецтвом», напис на головному корпусі Львівської політехніки
Lupus non mordet lupum — вовк не кусає вовка (“Лис лиса не кусає”, “ворон ворону ока не виклює”)
Lux aeterna — вічне світло (епітафія)
Lux in Tenebris — світло в темряві
M
Magnum opus — головний твір
Maior erit lex, quam Rex — закон більший за короля (Станіслав Оріховський)
Mala herba cito crescit — погана трава (бур’ян) швидко росте
Malum in se — зле (дія або вчинок) за своєю природою
Malum prohibitum — зле (дія або вчинок) внаслідок заборони в суспільстві
Manu facta, manu destrui — рукою збудоване, рукою зруйнується (Богдан Хмельницький)
Manu propria — власною рукою.
Manus manum lavat — рука руку миє
Mappa mundi — карта світу
Margaritas ante porcas — бісер перед свинями (метати)
Mea culpa — моя провина
Medicus curat natura sanat — медицина лікує, природа зцілює
Memento mori — пам’ятай про смерть; пам’ятай, що [доведеться] вмирати
Mendaci homini verum quidem dicenti credere non solemus — брехливій людині ми не віримо, навіть якщо вона говорить правду
Mens sana in corpore sano — у здоровому тілі — здоровий дух
Modus operandi — метод дії
Modus ponens — метод, що підтверджує
Modus tollens — спосіб, що заперечує — формальна назва для доведення від супротивного
Modus vivendi — спосіб життя
N
Ne quid nimis — нічого зайвого (Гораций)
Nec sutor ultra crepidam — не суди про те, чого не знаєш
Nemo me impune lacessit — ніхто не зачепить мене безкарно (девіз на Королівському гербі Шотландії)
Nic mortui vivunt et muti loguuntur — тут мертві живуть і німі розмовляють (писали при вході у бібліотеку)
Nihil novi — нічого нового
Nihil verum est licet omnia — ніщо не істина, все дозволено
Nil Satis Nisi Optimum — тільки найкраще достатньо добре
Nomen dubium — термін для назви, застосування якої до певного таксона неясне або сумнівне
Non progredi est regredi — не йти вперед, означає йти назад
Non nobis solum[en] (non nobis, sed omnibus) — не лише для себе (не лише для себе, але для всіх) (Цицерон)
Non scholae, sed vitae discimus – вчимося не для школи, а для життя
Nosce te ipsum — пізнай самого себе
Nota bene (NB, “N.B.”) — зауваж, зверни увагу, візьми на замітку, запам’ятай
Novus ordo seclorum — новий порядок віків, нова ера (девіз на державній печатці США)
Novus rex, nova lex — новий цар, новий закон
Nulla aetas ad discendum sera — вчитися ніколи не пізно
Nulla dies sine linea — жодного дня без рядка
Nulla est doctrina sine lingua Latina — немає жодної науки без латини
Nulla poena sine lege — немає злочину і покарання без наперед установленого закону
Nulla regula sine exceptione — немає правил без винятків
O
Op.cit. — скорочення від лат. “opus citatum”, “opere citato” — «цитована праця», «у процитованій праці»
O sancta simplicitas — о, свята простота!
O tempora, o mores! — о, часи, о, звичаї!
Omne vivum ex ovo — усе живе з яйця
Omnia mea mecum porto — все своє ношу з собою (Цицерон)
Ora et labora — молись і працюй
Orbis terrarium — коло земель
P
Panem et circenses — хліба та видовищ (Ювенал)
Pacta sunt servanda — договорів треба дотримуватись
Patriae decori civibus educandis — «Освідчені громадяни — окраса Батьківщини», напис на головному корпусі Львівського університету
Pecunia non olet — гроші не пахнуть (Веспасіан)
Per aspera ad astra — через терни до зірок!
Per fas et nefas — усіми дозволеними чи недозволеними засобами
perpetuum mobile — вічний двигун
Pertransit benefaciendo — ходив він, добро чинячи
Post scriptum (“P. S.” або PS) — дописка до листа
Praemonitus, praemunitus — хто попереджений, той озброєний
Primum non nocere — найперше — не зашкодь («Передовсім, не спричини [хворому] шкоди»)
Primus inter pares — перший серед рівних
Pro bono — для публічного добра
Pro Fide, Lege et Rege — за Віру, Закон і Короля

Q
Qualix artifex pereo — який артист гине
Qui pro quo — щось за щось
Quo Vadis — куди йдеш?
Quod erat demonstrandum — що й доводилося, що і треба було довести
Quod licet Iovi non licet bovi – те, що личить Юпітеру, не личить бикові
Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? — як довго, Катиліно, будеш зловживати нашим терпінням? (Цицерон)
Quis custodiet ipsos custodes? — хто охороняє охоронців? (Ювенал)

R

Repetitio est mater studiorum — повторення — мати навчання

 

S
Salus populi suprema lex esto — благо народу — найвищий закон (Ціцерон)
Sapere aude — зважся на свою думку, ризикни дізнатись (Горацій)
Sapienti sat — розумному досить
Scientia potentia est — знання — сила (Френсіс Бекон)
Scio me nihil scire — я знаю, що я нічого не знаю
Sede vacante — при вакантному троні, при вакантному престолі
Semper fidelis — завжди вірний
si vis pacem, para bellum — якщо хочеш миру, готуйся до війни
sic — так, таким чином, саме так
sine qua non — без чого ні
sine ira et studio – «без гніву і пристрасті» (слова Тацита); «без упередженої думки» (надпис на будівлі Івано-Франківського суду)
sic transit gloria mundi — так проходить мирська (людська) слава
Societas delinquere non potest — товариства (юридичні особи) не можуть вчиняти злочинів
status quo — теперішнє становище
status quo ante — становище напередодні
status quo ante bellum — становище, що було перед війною
Sub rosa — у таємниці (“під розою”)
Sui generis — своєрідний, єдиний у своєму роді
Sui iuris — свого права
Suum cuique — кожному своє, будь-кому своє, кожному за його заслугами
T
Tabula rasa — чиста дошка
Temet nosce — пізнай самого себе
Terra incognita — невідома земля
Terra nullius — нічия земля
Tibi et igni — тобі і вогню (про таємницю)
Tu quoque — і ти також, а сам який
U
Ubi Concordia, ibi Victoria — де згода, там і перемога
Ubi panis ibi patria — де хліб, там батьківщина
Unus pro omnibus, omnes pro uno — один за всіх і всі за одного (девіз Швейцарії)
Urbi et Orbi — Місту (Риму) та світу
Ut sementem feceris, ita metes — що посієш, те й пожнеш (Цицерон)
V
Vae victis — горе переможеним (Бренн, вождь сенонів)
Veni vidi vici — прийшов, побачив, переміг
Verba volant, scripta manent — cлова відлітають, написане залишається
Verus amicus cognoseitur amore, more, ore, re — друг пізнається в любові, звичаї, розмові, справі
Veto — заборона
Vivere memento — пам’ятай, що живеш
Vos ambo me — ти і я і ми обидва
Vox populi vox Dei — голос народу голос Божий
Vivere militare est;— жити — значить боротися
///
(Visited 327 times, 1 visits today)