Що держава винна людині? Що людина винна державі? Це справедливо і взаємно?

Від adm-ua
««« Платон — Держава країна правління домен — влада управління — правитель »»»

Що держава винна людині?
І, навпаки, що людина винна державі?
Наскільки це справедливо та взаємно?

1. Що таке держава?

1.1. Щоб розібратися, треба почати з фундаментального питання — що таке держава?

Правитель — людина, яка керує (країною, державою і тощо).

Государ —  глава [монархічної] держави; ‣ власник, господар, пан.

1.1. Що таке держава?

Держава — форма землеволодіння в часи Великого князівства Литовського.

Держава — політичне утворення, яке володіє визначеною територією, має економіку і політичну владу.

Держава — соціальний інститут (утворення зі структурою), що здійснює управління суспільством.

1.1. Що таке Суспільний договір / політичний договір

    Суспільний договір (політичний договір) — у політичній філософії про походження суспільства і легітимності влади [держави] над особистістю — договір між правителем та суспільством, по якому люди згоджуються поступитися частиною своїх свобод і підкоритися владі правителя (або приєднаються до рішень більшості) в обмін на захист своїх прав; та співвідношення між фізичними і юридичними правами.

««« Держава vs громадянскье суспільство | State vs Civil society »»»

2. Що держава винна людині?

 

2.1. Бюджет і податки

««« Без бюджету (фінансування) держава не існує; тому сплачувати податки – це обов’язок громадян. Бюджет держави фінансується з податків, які сплачують громадяни. Купівля товарів і послуг –  це ПДВ 20% у бюджет; це значить, що насправді ціни мінімум на 20% нижчі. »»»

Бюджет (budget) — грошове вираження збалансованого розпису доходів і видатків (витрат) держави, адміністративно-територіальної одиниці, підприємства, установи за певний період.

Бюджетники — це організації що фінансуються коштом бюджету — себто платників податку.

Податки — це встановлені владою обов’язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.

“Держава – це платники податків”?

««« Зведення сум податків як доходи державного бюджету | Collection of taxes amounts as state budget revenues summary »»»

2.2. Які джерела надходження грошей у бюджет держави та їх пропорції (частки)?

Податок на прибуток чи на доходи — це податок, що стягується з фізичних чи юридичних осіб (платників податків), який змінюється залежно від відповідного доходу або прибутку (оподатковуваного доходу).

Податок на доходи фізичної особи (ПДФО) — це податок, що стягується з фізичної особи як платника податків, який змінюється залежно від відповідного оподатковуваного доходу.

Міжбюджетні трансферти – субвенції та дотації – це передача (рух) коштів з одного бюджету до іншого, які відбуваються (1) або від державного бюджету до місцевого, або (2) від одного місцевого бюджету іншому.

««« Податкові надходження до державного бюджету | Taxes revenues to state budget »»»

2.3. Що громадянин він винен державі

¸««« Громадянин, працює і купує — тим самим сплачує податки. Це все, що він винен державі? »»»

Обов’язки громадян за Конституцією:

1). Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності країни, шанування її державних символів є обов’язком громадян. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

2). Стаття 66. Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

3). Стаття 67. Кожен зобов’язаний сплачувати податки та збори в порядку і розмірах, встановлених законом.Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

4). Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції та законів, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

 

4.5.1. Захист Вітчизни.

4.5.2. Шанування державних символів.

4.5.3. Незаподіяння шкоди природі, культурній спадщині.

4.5.4. Сплата податків і зборів.

4.5.6. Непосягання на права і свободи, честь і гідність інших людей.

4.5.5. Додержання Конституції та законів.

 

2.4. Що держава винна людині

««« Якщо громадянин платить податки, то має право чогось вимагати від держави? Якщо так — то чого саме? »»»

4.2. Особисті права і свободи:

4.2.1. Право на життя.

4.2.2. Право на свободу та особисту недоторканність.

4.2.3. Свобода пересування.

4.2.4. Право на повагу до гідності.

4.2.5. Право на вільний розвиток своєї особистості.

4.2.6. Недоторканність житла.

4.2.7. Таємниця комунікацій.

4.2.8. Право на недоторканність особистого життя.

4.2.9. Право на недоторканність сімейного життя.

4.2.10. Свобода світогляду і віросповідання.

4.2.11. Свобода думки та слова.

4.3. Громадянські та політичні права:

4.3.1. Право на інформацію.

4.3.2. Право на свободу об’єднання.

4.3.3. Право на участь в управлінні державними справами.

4.3.4. Право доступу до державної служби.

4.3.5. Право обирати.

4.3.6. Право бути обраним.

4.3.7. Право на мирні зібрання.

4.3.8. Право на звернення громадян.

4.3.9. Право на судовий захист.

4.3.10. Право на правову допомогу.

4.3.11. Права дитини.

4.3.12. Права меншин та осіб, які до них належать.

4.3.13. Право мовного самовизначення.

4.3.14. Право власності.

4.4. Економічні, соціальні та культурні права:

4.4.1. Право власності на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

4.4.2. Право на підприємницьку діяльність.

4.4.3. Право на працю.

4.4.4. Право на страйк.

4.4.5. Право на відпочинок.

4.4.6. Право на соціальний захист.

4.4.7. Право на житло.

4.4.8. Право на достатній життєвий рівень.

4.4.9. Право на охорону здоров’я.

4.4.10. Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

4.4.11. Право вільного доступу до інформації про стан довкілля.

4.4.12. Право на освіту.

4.4.13. Свобода творчості.

««« Бізнес Business »»»

3. Що таке бізнес, що бізнес винен людям, що люді винні бізнесу?

 

3.1. Що таке бізнес?

Бізнес (підприємство / фірма) – це організація, що бере участь у виробництві продукції, торгівлі товарами чи послугах споживачам.

(1) Бізнес-компанія (приватна) одержує прибуток, отже збільшує багатства її власникам.

Компанії також можуть бути (2) “не-для-прибутку”, або (3) державними корпораціями.

    Бізнес (business – “справа, робота, заняття”)  – це підприємницька, комерційна чи інша діяльність, котра не суперечить закону, та:
(1) або спрямована на отримання прибутку — “for-profit organization” (FPO);
(2) або створена не для прибутку — “non-profit organization” (NPO).

3.2. Чи винні “одні платники податків” щось “іншим платникам податків”?

¸««« Бізнес витрати (і податки теж) включає в ціну — у кінцеву вартість товару чи послуги. Бізнесмен не заробляє гроші, щоб платити податки, а закладає всі податки у ціну продукту. Тому, “бізнес – це [частина] держави”? »»»

««« Коли підвищуються податки, то бізнес автоматично підіймає і ціни [в магазинах]. То, Бізнес – це [тільки] “посередник в плані сплати податків”? [А насправді] всі податки платить покупець [в магазині]? (N) »»»

3.3. Чи винні “одні платники податків” щось “іншим платникам податків” —

(1) Що бізнес винен людям, i
(2) що люді винні бізнесу?

3.4. Чи винні “ті, хто купує більше товарів,” щось “тим, хто купує менше товарів”? (Або навпаки.)

3.5. Примусова сплата податків державі – хіба це не рабство?

««« Якщо хтось винен комусь і щось, то це має бути добровільно і не безплатно. Якщо людину не влаштовує рівень оплати, то вона має мати право відмовитися. Якщо ж людину не має такого права, то це схоже на рабство. Примусова сплата [людиною] податків державі – хіба це не рабство [людини]? »»» (СД)

««« Кордони держави State borders »»»

4. Держава та її кордони

4.1. Що  таке кордони держави

Державні кордони – це лінія, що визначають межі території держави (суші, вод, повітряного простору).

Державні кордони – це політичні та економічні межі, ґрунтована державним ладом, національною відособленістю, митним контролем, правилами зовнішньої торгівлі та іншими критеріями.

Перше позначення кордону – встановлення у Давній Греції прикордонної колони між Пелопоннесом і Аттікою.

Деякі державні кордони позначені тільки знаками; на них відсутній постійний митний контроль та вони не охороняються.

4.2. Чи має право держава “закривати кордони”?

5. Риторичні питання

5.1. Якщо я сплачую гроші [в магазині], то хочу навзаєм отримати товар або послугу, а не обіцянки та брехню.

5.2. На яку суму громадяни країни сплатили податками за 30 років?

5.3. Де товар?

««« Платон — Держава і правитель — влада і управління »»»

///

(Visited 155 times, 1 visits today)