Число 12 — «дванадцять»

Від adm-ua
*** 12 twelve arka dvadasha dvadasa дванадцять अर्क द्वादश ***

Число 12 — «дванадцять»
twelve — arka dvadasha — अर्क द्वादश

12 місяців в році.
12 зодіакальних сузір’їв.
12-річний цикл календарів (цикл Бріхаспаті / Юпітера / Зевса / Перуна).
12-річний халдейський цикл (проходження Юпітера по знаках Зодіаку).
12 денних годин і 12 нічних годин.
12 поділок на циферблаті годинника.
12 нот (півтонів) в музиці.
12 олімпійських Богів.
12 ступенів в буддизмі («колесо переродження»).
12 Адітьїв. 12 імен Сурьї.
«Клятва дванадцяти» у середньовічних скандинавських законах і в традиції Київської Русі.
12 дюймів у футі; 12 унцій в фунті; 12 пенсів в шилінгу.
12 балів в шкалах / системах оцінки природних явищ.
Дюжина (сервіз посуду, комплект столових нарядів, гарнітур меблів, …).

~~~

12 в природі

12 – число повних місячних місяців (‘Lunation‘) в сонячному році.
12 – кількість років повного циклу Юпітера (найяскравішого з давніх “мандрівних планет“);
12 – кількість місяців у всіх сонячних календарях.
12 – кількість зодіакальних знаків (зодіакальних сузір’їв) в ведичному, західному і китайському зодіаках.
12 займає центральне місце в системах обчислення часу («хронометражу»), включаючи ведичні, західні й інші календарі.
12 – основа для одиниці часу.

12 в мовах і писанні

12 має власну назву в германських мовах (англійська – “twelve”, німецький – “zwölf”, шведський – “tolv”, і так далі).
12 як “twelve”, “zwölf”, “tolv” і інші — це останній односкладний числівник в германських мовах.
12 – це останнє число, що записується як слово, а не цифровий числівник, а 13 і далі записують вже з використанням цифр, а не слів.
У німецькій орфографії є правило написання чисел до 12 (“zwölf”).

Математичні властивості 12

У тривимірному  «щільному упаковуванні з рівних сфер» (ґратчастому заповненні кулями) кожна сфера (куля) може торкатися саме 12 інших! І це вірно для будь-якого розташування сфер (куль) —  «здогадка Кеплера».

*** У 3-вимірній «щільній упаковці рівних сфер — гратчастому заповненні кулями — кожна сфера-куля торкається 12 інших для будь-якого розташування сфер-куль | здогадка Кеплера ***

12 – “контактне число” (“число Ньютона”) в тривимірному вимірюванні — тобто це число, яке дорівнює максимальній кількості куль одного і того ж радіусу, які можуть одночасно доторкатись одна одної, такої ж кулі, в евклідовому просторі (3D). *** Контактне число Ньютона в 3-вимірному — максимальна кількість куль які одночасно торкаються такой же кулі в евклідовому просторі 3D ***

12 – найменше “надмірне число“, оскільки 12 – це найменше число, для якого сума його дільників (1+2+3+4+6 = 16) більше, ніж воно саме.

12 – найменше суперскладне число“, тобто число з більшим числом дільників, ніж менші числа; наступне “супер-складне  число” є 24.

12 – “піднесене число“, тобто число, яке має досконале число дільників.

І сума дільників 12 – це теж “ідеальне число“, яке дорівнює загальній кількості всіх своїх подільників.

12-тикутний багатокутник — це ДодекаГон.
12-гранний багатогранник — це ДодекаЕдр.

12 ребер у правильних кубів та октаедрів.
12 вершин у правильних ікосаедрів.

12 – “п’ятикутне число“.

12 – число Нівена — Харшад {harṣa} (число, що ділиться без остачі на суму своїх цифр {1+2 = 3}).

Існує саме 12 “латинських квадратів” розміром 3 ×3.

Існує саме 12 кубічнихтривалентних») симетричних (“дистанційно-транзитивних“) графів.

У дванадцятковій системі числення 12 (“дванадцять”) записується як «10».
З цієї причини 12 використовувалося як подільник в древніх і середньовічних системах мір, ваг, відстаней і кількостей, обчислення часу також, починаючи ще з цивілізації Месопотамії (Межиріччя).

  ‘

12 в історії

12-річний цикл (“ДодекаЕтерід“) в халдейській астрології — проходження Юпітера по знаках Зодіаку.

12 Таблиць Законів (‘Leges Duodecim Tabularum‘ / ‘Lex Duodecim Tabulae‘) – стародавнє законодавство в основі римського права як звід законів, що регулюють всі галузі (сімейні та спадкові взаємини, позикові операції, кримінальні злочини); перше писане джерело права Стародавнього Риму.

12 лікторів несли фасціїлікторські пучки») з 12 прутів {12×12} у стародавньому Римі.

12 повсталих принців перемогли у 12 великих битвах короля Артура з саксонськими загарбниками.

12 лицарів було за Круглим столом короля Артура.

12 присяжних засідателів (суддів) в англійському загальному праві (English Common Law) — традиція, яка сходить до Кодексу законів X століття, введеному Етельредом Другим (‘Ethelred the Unready’).

12 міст як Конфедерація — “ДодекаПоліс” (Dodekapolis / Δωδεκάπολις).
Найбільш відомий союз 12 міст — це «етруська ліга» Етрурія {Etruria/Tuscia/Tyrsema/Tyrrhenia} — етруська конфедерація 12 міст-держав):
Веї (Пуплуна), Каісра, Тархна, Велзна, Вульчи, Руселли (Rusellae), Клузій, Перузія, Ватлуна, Велатрій, Аррецій, Куртун.

12 в релігіях

12 часто зустрічається у всіх релігіях.

12 несе міфологічну, магічну і релігійну символіку та представляє «досконалість», «цілісність», «космічний порядок» у світоглядах і традиціях з давніх часів.

12 синів головного скандинавського Бога Одина.

 

     12 в Стародавній Греції

12 Олімпійських Богів (“ДодекаТеони“) — це головні Боги давньогрецького пантеону.

12 подвигів Геркулеса.

12 громадян як присяжних суддів закликає взяти участь Богиня Афіна.

12 суддів в «суді присяжних» описано, наприклад, Есхілом в Евменід.

    12 в Християнстві

12 в єврейській Біблії відбилося в християнській традиції як «12 апостолів».

“Книга Одкровення” містить багато символіки числа 12, зокрема все ділиться саме на 12.

Жінка Діва Марія в короні з 12 зірок (які представляють 12 «колін Ізраїлю»).

12 важливих християнських свят у православ’ї.

12 страв на Святвечір.

12 в Індії, у Ведичній традиції й в індуїзмі

12 Джотір-Лінгамів (JyotirLingam) Шиви.

12 Адітьїв: Аншана, Ар’яман (Арьяман), Бхага, Дакша, Дхатрі, Індра, Мітра, Раві, Савітар, Сур’я, Варуна, Яма.

12 імен Сурьї: Mitra, Ravi, Surya, Bhanu, Khaga, Pushan, HiranyaGarbha, Marichi, Aditya, Savitar/Savitri, Arka, Bhaskara.

12 в Ісламі

12 імамів — законних спадкоємців ісламського пророка Мухаммеда.

12 перших лідерів ісламу — Алі, Хасан, Хусейн і дев’ять його нащадків.

12 в системах обчислення часу («хронометражі»)

12 сонячних місяців — Сонячний рік.
12 місячних місяців ~ Місячний рік.

12 місяців в році більшості календарних систем — як сонячних, так і місячних.

Сонячна доба складається з двох половин — день (зі сходу) і ніч (з заходу); як «світловий день», так і «ніч без сонячного світла» тривають по 12 годин — Хора (“hour”). Тобто існує 12 денних годин (від сходу до заходу сонця) і 12 нічних годин (від заходу до сходу).

Соціальна доба ділиться на дві половини — «до полудня» (“ante meridiem” / ‘AM’) і «після полудня» (“post meridiem” / ‘PM’); в кожній з таких половин «календарної доби» є по 12 годин, які пронумеровані від «1» до «12». Таким чином, “12:00 PM” («12 до вечора») – це полудень, тобто «середина дня»; а “12:00 AM” («12 до ранку») – це опівночі, тобто «середина ночі».

Основні одиниці часу — 24 години, 60 хвилин і 60 секунд — показують рівномірний розподіл на 12 з метою отримання більш дрібних одиниць виміру часу.

12 ділень (позначок) на циферблаті; хвилинна стрілка в годиннику рухається в 12 разів швидше, ніж годинна.

12-річний цикл років «Земні Гілки» для розрахунків часу у китайців: 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥.

   12 в системах числення (в цифрах)

12                – арабські цифри
១២              – кхмерські
ԺԲ              – вірменські
১২                – бенгальські
ΔΙΙ              – античні грецькі
ιβ’               – іонійські грецькі
יב                 – іврит
१२               – індійські  (Деванагарі)
十二           – китайські  та  японські
௧௨              – тамільські
Ⅻ               – римські  та  етруські
๑๒              – тайські
IIX              – чуваські
౧౨             – телугу
١٢               – урду
൧൨             – малаялам

12 в наукових дисциплінах

12 видів елементарних ферміонів.

12 поділок в шкалі сили землетрусу (12-бальна шкала Меркалли; 12-бальна Європейська макросейсмічна шкала; 12-бальна шкала Медведєва-Шпонхойера-Карника).

12 поділок в шкалі сили вітру (шкала Бофорта), де максимальна швидкість вітру — це ураган.

12 черепних нервів (Cranial nerves) організму людини — аналоги 12 Раші.

12 в техніці

12 – це кількість функціональних клавіш на клавіатурах комп’ютера [“F1” .. “F12”].

12 – це кількість клавіш стандартного цифрового («кнопкового») телефона [“1” .. “9”,  “0”,  “*”,  “#”].

12 в музиці

12 нот (півтонів) в музиці.
Це – “рівномірно темперований лад“, коли кожна октава ділиться на 12 математично рівних інтервалів (‘12 -tone equal temperament‘ {12-TET} / ‘12 equal temperament‘ {12-ET}).

*** 12 нот півтонів в музиці — рівномірно темперований лад — кожна октава ділиться на 12 математично рівних інтервалів ***

12 – це кількість висотних класів (звуковисотних класів / ‘pitch class’ / φθόγγος “фтонг“) звуків в октаві.

12 – загальна кількість основних і допоміжних музичних ключів (італ. ‘Chiave‘; ісп. ‘Clave‘ {від лат. ‘Clavis‘}; нем. ‘Schlüssel’; фр. ‘Clef‘; англ. ‘Clef‘ – знаком лінійної нотації, що визначає звуковисотного значення нот).

*** 12 основних і допоміжних музичних ключів chiave — знак лінійної нотації звуковисотного значення нот ***

12 (дуодеціми) – це інтервали октави та квінти.

12-тональна техніка (“ДодекаФонія“) – загальноприйнятий метод музичної композиції; вся музика, яка використовує цю техніку, називається “музика з 12 тонів” («12-тонова» / «12-нотна»).

Блюзовий період («блюзовий 12 ти – такт») – найвідоміша і видатна послідовність («прогресія») акордів в музиці. Цей період (4×3 = 12 тактів) отримав надзвичайне поширення в популярній музиці й став визначальною рисою блюзу. Він має характерну гармонійну побудову музики та структурний ритм вірша.
Наприклад:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/8/8d/Why_don%27t_you_do_right.ogg

12 в мистецтвознавстві

12 основних кольорів / відтінків  —  «колірне коло» (“коло кольорів”); в ньому – 3 основних кольори (червоний, жовтий, синій), 3 вторинних кольори (помаранчевий, зелений, фіолетовий) і 6 теоретичних кольорів (проміжних кольорів між первинними та вторинними кольорами).

12 в інших сферах життя

12 дюймів у футі.
12 пенсів у шилінгу.
12 [тройських] унцій в [тройському] фунті.

12 пар ребер в тілі людини.

12 осіб призначаються як присяжні засідателі (судді) для розгляду кримінальних справ у федеральних судах США.

/// Антін Кузнецов.

(Visited 302 times, 1 visits today)