*** Гармонія це баланс-рівновага або це цілісність-узгодженість-єдність — Антон Михайлович Кузнецов ***

Антон Кузнецов: Гармонія як баланс (рівновага) чи як цілісність (узгодженість, єдність заради одного)

Почнемо с того, що подивимося визначення поняття гармонія в словниках та енциклопедіях.

гармонія

Гармонія (грец. Ἁρμονία):
* В філософії – узгодження — об’єднання в цілісністьрізнорідних і протилежних (конфліктних) елементів;
* В естетиці – злагодженість цілого, що народжується від поєднання протилежних за якістю сутностей;
* В музиці – об’єднання і злагодженість звучання на основі закономірності, тобто виразний засіб музики, засноване на об’єднанні різних тонів / звуків в цілісне співзвуччя.

У філософії гармонія розуміється як категорія, що зображає закономірний характер, внутрішню узгодженість, цілісність, і відповідність змісту та форми.

В естетиці гармонія є поняттям, що означає впорядкованістьцілісність, різноманіття, узгодженість частин.

Автор трактату «Про світ» (I ст. до н.е.), спираючись на Геракліта, знаходив згоду протилежностей у всіх природних сутності, в діяльності людини й в Всесвіту: ««« … природа складається з протилежностей, і з них, а не з подібного, утворює згодне (τὸ σύμφωνον – ‘consonant’ – “гармонійний”). Так, вона звела чоловіка з жінкою, поєднувала згоду з протилежних істот, а не подібних один одному істот. І мистецтво (τέχνη) наслідує природі й робить те ж саме. Живопис, змішуючи фарби, створює зображення. Музика, змішавши одночасно звуки створює єдину гармонію (ἁρμονίαν). Граматика, змішавши приголосні букви, склала з них словесне мистецтво. <…> Так і весь Всесвіт, тобто Небо й Землю й Космос в цілому впорядкувала єдина гармонія через змішання протилежних начал. »»»

Таке розуміння гармонії у греків отримало загальне поширення, особливо у піфагорійців. Наприклад, в трактаті «Арифметика» Нікомаха з Герасимом (II ст. н.е.): ««« Гармонія завжди народжується з протилежностей, адже гармонія – це єднання багатозмішаних сутностей і згоду різних. »»»

У латинській науці теж саме визначення вперше реєструється в «Арифметиці» Боеція (бл. 500 р.): ««« Все, що складається з протилежностей, пов’язане гармонією і складено з її допомогою, адже гармонія – це єднання та порозуміння суперечного й протилежного. У класичній літературі гармонія описувалася як ‘concordia discors’ – “згода суперечного“. »»»

Гармоніяоб’єднання протилежної в єдине ціле, в цілісність.

Таким чином, ми бачимо, що по суті поняттягармонія” і в філософії, і в естетиці, і в музиці, і інших сферах життя означає об’єднання різних і протилежних сутностей (частин) в єдине ціле (в цілісність), на основі закономірностей (законів і правил).

При цьому єдине ціле — цілісність гармонії — обов’язково означає, що у цій гармонійної сукупності / структури є Мета, й ця мета тільки одна. Це – Мета заради якої ця гармонійна система існує. Хто знає мету гармонійної структури / системи? Той, хто в центрі її, тобто її глава / керівник. Як мета повинна бути одна для цілісності гармонійності структури, так і центр / глава / керівник цілісної гармонійної структури повинен бути лише один.

І навпаки, якщо немає єдиної мети структури / системи чи одного глави, то структура вже не може бути єдиної, цілісної, впорядкованої, тобто не може бути гармонійною.

При цьому гармонія — гармонійна система — обов’язково існує упорядковано і на фундаменті закономірностей, тобто на основі законів і принципів. Хто знає ці закони?, чиї це правила? Це закони й принципи – того одного, хто знає Мету системи. Тобто в гармонійній системі встановлені закони й правила глави / керівника системи.

Чому ж зараз багато хто вважає, що “гармонія” – це нібито баланс, рівновага (“рівність”), компроміси, домовленості, урівноваження (“противаги”), тощо?

Подивимося – яке визначення поняттямбаланс” і “рівновага” дають словники та енциклопедії.

баланс

Баланс – це:
• рівновага, врівноваження (фр. ‘balance’ буквально – “ваги”, від лат. ‘bilanx’ – “дві вагові чаші”). ◆
спроби зберігати рівновагу при нестійкому положенні тіла (наприклад здійснюючи руху корпусом, руками, тощо). ◆
коливання біля якогось середнього (“рівного”, “врівноваженого”) стану, намагаючись його підтримувати, при цьому виявляючи нестабільність і труднощі при виборі між рішення. ◆

Рівновага (баланс) – це стан системи, коли вважається, що вона знаходиться в деякому стані рівноваги, якщо одні впливу на неї компенсуються іншими впливами; це спроба утримати стійкість системи.

Баланс як механічна рівновага (статична рівновага) – це стан тіла, що знаходиться в спокої, в якому сума сил і моментів, що діють на нього, дорівнює нулю.

Баланс – це урівноваження чаш терезів.

Отже, видно, що сама суть балансу пішла від дії щодо врівноваження (противаги) двох чаш терезів, тобто означає спробу приведення до рівноваги, до рівності подвійності протилежних сил / сутностей. І, як наслідок, “рівність” в таких системах означає, що у системи немає єдиної мети (а є безліч), що не єдиного центру/глави системи, а є протиборство як мінімум двох сторін; немає цілісності й немає єдності системи, а є множинність, роз’єднаність, протиставлення, конфлікт; немає стабільності системи, а є коливання, постійна необхідністьконтролю” і додавання противаг.

Далі. Точно також, якщо в системі / структурі не дві складових частини, а більше (три й так далі до нескінченності), то і тоді це ж помилкове розуміннягармонії” як “баланс” чи “рівновага” означає спроби прийти до нестійкої рівноваги й зберігати цей нестабільний стан.

При цьому йдеться, що система / структура в статичній рівновазі або в спробі утримати його знаходиться в “стані спокою“, тобто вона не йде до Мети, вона не еволюціонує, що не рухається, тому що частини системи (елементи, учасники) зайняті безперервним контролем над рештою учасників і стараннями підтримувати рівновагу, тобто зайняті “компромісами” і “противагами”.

Більш того, балансування рівноважної системи не лише немає центру / глави, хто знає Цілі й встановив свої Закони/Принципи/Правила, а й усі учасники/елементи системи намагаються брати участь в управлінні системою. І як наслідок, немає цілісності в прийнятті рішень, а є постійні труднощі у виборі, в прийнятті рішень.

~~~

Треба для себе вирішити – що таке гармонія.

Що виберіть особисто Ви?

Ви усвідомлюєте, що гармонія – це стан цілісності й узгодженості системи / структури, єдності протилежного заради єдиного, коли у системи є одна Мета та один центр (глава / керівник), який сформував свої Принципи (закони та правила) і веде цю структуру до відомої йому Мети?

Або Вам приємніше вважати, що гармонія – це баланс, рівновага та рівність, компроміси та домовленості, урівноваження протилежного заради всіх відразу?

Ви повинні рішити це самі для себе.

/// Антін Кузнецов.

*** Гармонія як баланс-рівновага) та як цілісність-узгодженість-єдність — Антон Михайлович Кузнецов ***

(Visited 245 times, 1 visits today)
1+
Гармонія – це баланс (рівновага) чи цілісність (єдність протилежного заради одного)?
Щива (Шива) — «Сівий Бог-Місяць» – Хорс. Хорс — Сивий Бог з Місяцем — Шива. ««« Хорс - це перевізник в потойбічний світ. Хорсу не можна переходити дороги. Хорсу присвячені свята, які пов'язані з Місяцем. Найголовніше свято – Народження нового Місяця – Новий рік. Місяць...
Серен К’єркегор (Soren-Kierkegaard) – філософ та основоположник екзистенціалізму.... Сьорен К'єркегор (Søren-Kierkegaard) — філософ та основоположник екзистенціалізму ' "The life can only be understood backward; but it must be lived forward." "Життя може бути зрозуміле тільки «задним числом» (дивлячись назад), але його...
Чому жінки чутливі до Місяця? ‘Ведаврата-TV’ Антон-Михайлович-Кузнецов.... Чому жінки чутливі до Місяця? Як Місяць впливає на жінок? Як впливають 'місячні фази' (синодальний місяць) і сидеричний місячний цикл (місячний рік) на жінок? Слово "Місяць" походить від праслов. коріння *měsęcь, від котрого в числі інш...
Чотири себе — 4 «Я». ««« 1. Спочатку Ви ставитеся до себе, як до іншого - це АнАтман — "не-Я". 2. Потім Ви ставитеся до інших, як до себе - це Каруна — "співчуття". 3. Потім Ви ставитеся до інших, як до інших - це ПраДжня  — "мудрість". 4. Нарешті, Ви стави...
Свято (holiday) та культура як сукупність цінностей людства/громади. — Антін Михайлович Кузнецов, стаття+відео.... 1. «Свято» - це святий (сакральний) день чи пустий (бездіяльний) день? Свято (укр.) — Свята (біл.) — HolyDay (eng.) .. Свято - це первинний прояв культури людства. Цивілізаційний культурний сенс свята - в тому, що через свята форму...
Що таке «гармонійні взаємини» в сім’ї / структурі / організації? Чи правильно ми розуміємо «гармонію» взагалі й «гармонічні взаємини» зокрема? Зараз гармонія, на жаль, дуже часто розуміється спотворено, як «рівність», «баланс», «рівноправність», «компроміс», «домовленість» ... Насправді, гармонія — це...
Які є проблеми у взаєминах? Які існують проблеми у відносинах, і до кого звертатися за відповідями? Які неприродні та природні стосунки між чоловіком і жінкою? Що таке гармонія — ієрархія — взаємин у родині? У чому причина конфліктів у взаєминах?...
Що таке Тантра, Йога, Тантра-Йога — традиція, світогляд і практика Тантри.... 1. Що таке є Тантра. Тантра ( तन्त्र ) від «Тан» — “мережа, тканина, сітка, сплетіння“. 'Тантра' означає “Система” («доктрина» в езотеричному розумінні), що дає знання про «сплетіння» життя, про свідомість, мудрість буття та...
Дажбог (Дажд-Бог, Сонце-Бог) — Сур’я-Бог, Сурій    Дажбог (Даждьбог, Сонце-бог) — це є за найдавніших часів Сур'ї, Бог Сонця, Cвітла й Блага. Дажбог згадується ще за "скіфських часів" в 6 сторіччя до н.є. Він є Головний Бог, тобто Головна Сила життя. В Києві ще за часів трипільської к...
Позначено на:    

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *