Освітня Система — принципи та побудова.

Від adm-ua
*** Навчання в школах ***

«Освіта» («просвіта») — процес пізнання та отримування знань, формування «світогляду».

Освіта людини – це є процес сприяння виникненню зрілості («світла») в незрілій людині, тобто “трансформація” людини в вищий стан зрілості.

Цілі та завдання освіти

У людини розрізняються певні конкретні Функції та Функціональні Рівні, що відповідають за його здібності та функціональні спроможності.

Ця система Рівнів метода Функій/спроможностей людей систематична.

Функціональні Рівні нерозривно пов’язані з Принципами та Законами життя людини, під впливом яких людина існує та живе — отримує досвід.

Розуміння та застосування цих принципів з практичною метою є важливою людською потребою.

Відповідно до методології LiveDevice розташування сфери «Освіта» («Просвіта») у системи Рівнів/Функції людини можна знайти серед усіх її Функціональних центрів:
* [0] усвідомлення Місії (Призначення) — Рівень над головою;
* [1,2] система Освіти (сприйняття та розум, система світогляд та цінності, пізнання та знання, культура та традиції) – Рівень голови;
* [3,4] система Керування та відповідальності (особистість, гідність і відповідальність, прийняття рішень, цілеспрямованість) – Рівень груднини;
* [5] система Адміністрування (воля, мотивація, натхнення, зібраність) – Рівень сонячного сплетіння;
* [6] система Організації та порядку (упорядкованість, наполегливість, терпіння) – Рівень талії;
* [7,8] система Життєдіяльності / забезпечення (комфорт та здоров’я, стиль життя та безпека, гармонія та природний ресурс – інстинкти) – Рівень живіт-і-таз;
* [9,10,11,12] система Виконання ([9] цінності й накопичення, [10] соціальні статуси й подоби, [11] обмін {результатами} життєдіяльності й домовленості, [12] зв’язки й обов’язки) — Рівень ніг (периферія).

Система освіти займає вищий рівень в тилі людини — Рівень голови. Рівень “Місце над головою” дає людині свідомість приналежності (відчуття свого Роду, своєї Місії, своєї «Рушійної Сили»).

Це означає, що Освіта формує та керує розвитком нижчих Рівнів (Функцій) – Управління, Адміністрування, Забезпечення та Виконання. Результати, що людина отримує в житті, – є наслідками та реакціям зовнішнього середовища на дії (вплив, «випромінювання») людини.

Таким чином, Рівень/Функція Освіти править результатами решти Рівнів/Функції людини. Тобто зміст, глибина і якість Освіти визначають зміст, успішність і якість отриманих наслідків та досягнень людини. Стратегічні майбутні результати спочатку формуються Функцією Освіти.

Отже, Мета Освіти – це є формування майбутнього: рішення про напрямок, відбір і підготовка людини до дії та реалізації завдань, що ведуть до цілі. Хто замовляє систему освіти — той створює майбутнє. Яке буде майбутнє – це визначає “Замовник Освіти”, позаяк його розуміння власної Мети та Призначення (Місії) налаштовує Систему освіти. Побудована замовником Освіта є  продовження його Суті (Роду), а його цілі трансформації (формування) людини в навчальному процесі витікають з цілей замовника Освіти.

 

*** Освіта просвіта світогляд — процес пізнання та отримування знань ***

Підходи до побудови системи освіти

Рівень впливає на процеси функціонування. Рівень “Місце над головою” функціонально відповідає за розуміння, стан свідомості, досвід існування.

Люди розділяються на дві категорії, відповідно фактору розуміння наявності Призначання людини («так» чи «ні»):

a) Людина, що відчуває своє Призначення — свої здібності, талант, схильності, зрілості особистості, життєвий смисл і світогляд, та прагне його проявляти (підсилювати) протягом життя;

b) Людина, ще не відчуває чи не визнає індивідуальність свого призначення, та прагне в житті дотримуватися соціальних стандартів і норм, тенденцій і кон’юнктури.

Методи освіти також можна розрізнити дві категорії:

а) Освіта розвиває того, що закладено природою в людині — «природжена натура», природні здібності;

b) Освіта розвиває те, що вказують поточні соціальні тенденції та суспільні запити і вимоги.

A.

В першому варіанті процес Освіти та формування людини трудомісткий, тривалий, покроковий. Потрібно усвідомлення вищих (нематеріальних) цінностей та орієнтирів, терпіння та працелюбність, старанність. “Плюс” такої Освіти – «розпалювання» внутрішнього натхнення та мотивації, рух до стану майстра і керівника свого життя («долі»), розуміння та власна реалізація в стратегії на часи.

Головна мета даного — “природного” — підходу до Освіти – це є розкриття та реалізація власних природних здібностей людини, закладених від народження («вроджена природа»).

Характерні риси даного підходу до Освіти: довга (на все життя), однозначна, ясна, природна освіта; практика – в пріоритеті; формальне підсвічення (“диплом”) не обов’язкове.

Ролі учасників процесу “природної” Освіти на підставі розвитку “природних можливостей”: «Вчитель-Майстер» — «учень-підмайстер».

Є можливість відповідального керування та створення власного «продукту» — творчості, послуги, товару, знання.

Характеристика успіху учня – майстерність, природна реалізація, можливість стати учасником «цільового» об’єднання людей, отримання власних прихильників.

Наслідки (досягнення) для учня – осмислення життя, натхнення, послідовники.

B.

В другому варіанті Освіти процес є підготовкою профільних фахівців, тому процес більш короткочасний і менш трудомісткий. “Плюс” – це дає отримання конкретних фахових навичок заради їх «вигідного продажу». “Мінус” – складна конкуренція з кількістю фахівців, що постійно зростає, залежність від мінливих соціальних тенденцій, необхідність постійної зовнішнього впливу і джерелах мотивації.

Головна мета даного — “соціального” — підходу до Освіти – це є задоволення зовнішніх ринкових запитів для отримання найбільшої вигоди.

Характерні риси даного підходу до Освіти: швидка, легка, багатозначна, вигідна освіта; теорія – в пріоритеті; формальні підсвічення (“дипломи”) є головним підтвердженням освіти.

Ролі учасників процесу “суспільної” освіти на підставі «ринкових запитів»: «учитель – джерело інформації» — «учень – студент».

Характеристика успіху учня – особиста вигода.

Наслідки для учня – прибуток; ймовірність депресії, відсутність послідовників.

~~~

а) В сучасну «епоху споживання» більш популярні методи освіти на підставі «ринкових запитів» — соціальних тенденції та суспільних вимог.

1) такий підхід надає:
* велику кількість фахівців за дипломами («дипломований спеціаліст»);
* заміну людей на роботів;
* зростання «компаній-одноденок» і «бізнес-невдах»;
* кількість людей у «пригніченому стані» (без знання сенсу життя);
* загальне споживання всього як «спасіння» від депресії.

2) Навпаки, більш рідкими стають такі поняття як:
* “майстер”, “справжній фахівець” («майстер своєї справи»);
* натхненна людина, цілеспрямований чоловік;
* унікальний “продукт” — витвір, послуга, знання, товар;
* життя з сенсом, «повноцінна реалізація»;
* сильне та довгострокове об’єднання людей (Справа, компанія, держава, і тощо).

~~~

Помилки в Освіти проводять до помилок в рішення та діях, та помилкового Майбутнього.

Керування та управління, передача знань та еволюції людини залежать від майстрів, які натхненно займаються («горять») своєю справою.

Система Освіти на підставі призначення людини та її “природних можливостей” дозволяє створювати об’єднання людей — компанії, спільні справи, що розповсюджують реальні ідеї, сприяють розвитку науки та систем знання, розвивають людину як природну та унікальну сутність (істоту) — Справжню Людину.

««« Система Освіти за Призначенням людини та її природних можливостей - сприяє розвитку науки та знань і розвиває унікальну людину »»»

(Visited 206 times, 1 visits today)