“ярити”, “ярий”. Ярило/Яровит. Арей/Лют.

*** весняний Дажбог Сила Буття Дух Рід Сонце Род Surya Сурья — ярий Яровит — Ярило ярить ***

“ярити” — випромінювати яскраве світло; породжувати, народжувати; проявлятися в силі. “ярий” — родючий; повний сил; палкий; яскравий, світлий (який випромінює світло); блискучий, ясний; сяючий, сяйливий, сяйний; інтенсивний. Бог Ярило / Яровит / Геракл (Геркулес) — “символ родючої [ярої] сили весняного

«весь» / «вёсь» / «вёска»

весь — село [“Словник українській мови”]. весь (давньоруське слово; від прасл. *vьsь; біл. вёска, пол. wieś) —  сільське поселення. Праслов’янське слово *vьsь походить від пра-індоєвропейського кориння *u̯ik, *u̯eik, *u̯oiko. Воно спориднено зі словами: латинським ‘vicus‘, готським ‘weihs‘, давньо-в.-німецьким. ‘wich‘, санскритськтм

Що таке метод, що таке підхід у наукових дослідженнях.

*** Що таке метод і що таке підхід у наукових дослідженнях ***

Метод / метода Метод / метода (грец. μέθοδος — «шлях крізь») – це систематизована послідовність кроків, потрібних для виконання мети або задачі, наприклад в навчанні чи виробництві; алгоритм дій (технологічний процес). Зокрема: (1) метод раціональної аксіоматики / діалектики; (2) метод

«Кредит» — віра / довіра; позика, заборгованість.

*** Кредит — віра довіра позика заборгованість ***

  1. Кредит  — віра / довіра; позика, заборгованість 1)    Витрачені цінності (фінансові кошти). 2)    «Кредит довіри» — позика/займ віри (Віра {!}). Кредит – це також комерційна довіра, платоспроможність («Купець був відомий в місті, солідний і з міцним кредитом»).

парампара — paramparA — परम्परा (санскрит)

*** Парампара — paramparA санскритський термін परम्परा  ***

Парампара  paramparA  परम्परा  —  санскритський термін = Традиція/звичай, безперервний ланцюг, спадкоємність, послідовний ряд, родовід. = Tradition/convention, uninterrupted series, succession, line/row, lineage. /// АМК ‘ ‘ ‘ 2+

Слово “лікар” — етимологія.

лікар Коріня: лік-; суфікс: -ар. лічець; цілитель, зцілитель; доктор; “лекарь”, “врач”. Походить от праслов’янського коріння *lěkъ, від якого також пішли: ст.-слов. лѣчьба (др.-греч. ἰατρεία), церк.-слов. лѣкъ, російськ. “лекарь”, укр. лік, ліка (ж) — «ліки, лікування», болг. лек, сербохорв. ли̏jек, словенськ.

«вдоволений вдоволення вдоволеність» — етимологія.

Слова «вдоволений» / «вдоволення» / «вдоволеність» — етимологія і відповідники 1. “удовіль” — «досхочу, уволю»; префіксальне утворення від прислівника “доволі”, що виник зі словосполучення “до волѣ” (‘доволѣ’ — «достатньо»). Словотвірні варіанти: вдоволений вдоволення вдоволений вдоволення удоволь удовольнити / удовольняти удовольнитися

Слово “чоловік” — етимологія та значення.

Слово "чоловік" — етимологія та значення.

Слово “чоловік” – етимологія 1. чоло (“на чолі”) — етимологія: “чоло” = «цвіт», тобто «найліпша частина». “Чільний” — від іменника “чоло”, який — від праслав. *čelo (церк.-слов. челесний — «вищий, головний», ст.-слав. чоло, укр. чоло, беларуськ. чоло, болг. чоло, сербохорв.

Дієслово “пити”. | іменник “Життя” і дієслово “жити”.

*** Взаємини - сукупність стосунків, взаємодій зі сутностями в оточенні, як я ставлюся та взаємодію з навколишним середовищем, як вого впливає на мене й як я впливаю на нього ***

слово “пити“: “пи-” корінь, “ти” – суфікс. Ви-пи-ти Пере-пи-ти Пи- л-и … слово “п’ємо” –  Закінчення – “ємо”, корінь – одна буква “п”. ‘ ‘   слово “жити“: “жи” – корінь, “ти” – інфінітивний суфікс. У дієсловах на “ти”, “ти”