Джйотіш как ведічна астрологія vs західно-європейська — порівняння.

Від admin
««« Джйотіш ведічна та західно-європейська астрологія — порівняння »»»

««« Школа Ведаврата — Тантра Джйотіш і Ведична астрологія »»»

Слово «астрологія» зазвичай асоціюється зі словом «гороскоп», а слово «гороскоп» — з газетним прогнозом для дванадцяти «знаків зодіаку».

Астрологія — це дуже велика і складна наука, що вивчає взаємозв’язок між рухом небесних тіл і земними подіями.

Гороскоп — це карта неба (схема небесних тіл), яка показує розташування планет у момент народження конкретної людини.

Знак зодіаку — це просто тридцятиградусний відрізок екліптики  — видимому колу, по якому рухається Сонце.

В астрології найбільш відомі дві великих системи (традиції): західна астрологія (європейська) і Джйотіш Ведична астрологія (іноді помилково  називається «індійською» або «індуською»).

Хоча, на перший погляд, Західна астрологія і Ведична астрологія схожі — вони обидві використовують такі поняття як «планета» — Граха, «дім»Бхава) та «знак»Раши, але насправді вони мають абсолютно різні  філософськи основи, методи інтерпретації «гороскопів» — карт народження, корективні заходи, етико-психологічні якості та багато інших відмінних особливостей.

В цілому можна сказати, що Джйотіш — Ведична астрологія — це складніша і найдавніша з відомих систем астрології, у тому числі ніж західна (західноєвропейська). У Джйотіш використовується набагато більше карт (у тому числі карт народження) — крім основної карти народження аналізуються так звані дробові карти (Варги, або Амши). Крім цього в Джйотіш застосовується набагато більше розрахунків і методів пророкувань (різні системи періодів планет (Граха-даш), періодів знаків (Раши-даш), АштакаВарга, Арудхи, Сударшана-Чакра, Аргала і так далі). Тому повний видрук різних карт, періодів і таблиць за різними методами Джйотішу може становити десятки сторінок.

Хоча обидві системи (традиції) астрології використовують 12 знаків зодіаку, але вони визначають розташування знаків по-різному, починаючи їх відлік від різних точок екліптики. Західна астрологія є тропічною, тобто використовує тропічний — рухливий — зодіак, і показує “тимчасову“, або “сезонну” модель часу. Вона приймає за початок зодіаку (0° Овну) точку знаходження Сонця в момент весняного рівнодення. Джйотіш є сидеричною (заснованою на зірках) системою астрології, тобто використовує сидеричний — нерухомий — зодіак, і тому він показує “просторову“, або “зоряну” модель часу. Джйотіш приймає за початок зодіаку точку, яка відповідає нерухомій зірці — зета Риб (z Piscium).

Через обертання осі Землі по конусу виникає явище прецесії (руху) рівнодення: точки рівнодення повільно рухаються назад по зодіаку. 0° Овна по сидеричному (нерухомому) і тропічному (рухливому) Зодіаку збігалися у 285 році нашої ери й зараз вони зрушені відносно один одного приблизно на 25 градуси. Ця різниця між двома Зодіаками називається ‘Айанамша‘. Айанамша ніби  зрушує карту народження, побудовану згідно Джйотішу, щодо карти народження західної астрології більш ніж на 24 градуси. Тому, якщо порівняти становище планет в картах, побудованих на основі обох систем, то навіть більшість з планет будуть перебувати в різних знаках. Айанамша — різниця в точках звіту — це ключова відмінність між двома традиціями астрології.

Крім поділу зодіаку на 12 частин — 12 знаків — Джйотіш, крім того, використовує додаткове ділення зодіаку на 27 частин — 27 Накшатр (місячних сузір’їв). Місяць проходить кожну з 27 Накшатр приблизно за одну добу, а весь зодіак — за 27 днів. Західна астрологія говорить про характерні риси особистості лише по знаку, в якому знаходиться Сонце в момент народження (те, що більшість людей називають «моїм знаком зодіаку»), в той час, як Джйотіш визначає людину в основному по Накшатрі Місяця під час народження («зірка народження ») і по знаку Місяця в момент народження (« знак народження »), але також ще по Асценденту (« висхідному знаку ») та інших знаках. Використання Накшатр у Ведичній астрології — це теж ключова і дуже важлива відмінність.

Сім планет — Сонце, Місяць, Марс, Меркурій, Юпітер, Венеру і Сатурн — використовують обидві системи, але Джйотіш використовує ще дві «планети» (Грахи) нарівні з першими сімома планетами: це — Раху і Кету — північний місячний вузол і південний місячний вузол. Джйотіш не використовує транссатурнові планетиУран, Нептун і Плутон, а також астероїди, тощо.

Обидві системи використовують 12 домівок — 12 Бхав, але є важлива відмінність в їх розрахунку: Джйотіш вважає вершину будинку його початком, а західна астрологія вважає вершину будинку його серединою. Внаслідок цього половина планет, ймовірно, потрапить в різні будинки, якщо порівнювати карти двох систем. Більш того, в Джйотіш карта народження малюється так, що межі будинку збігаються з межами знаку; в західній астрології кордони знаків і будинків різні.

Джйотіш [Ведична астрологія] відрізняється наявністю великої кількості систем періодів — систем даш. Даші [періоди життя] можуть бути Дашами планет (Грах) і Дашами знаків (Раши); в першому випадку вивчається і використовується циклічний вплив планет на життя людини, у другому випадку розглядається вплив знаків на основі конкретної карти народження. Найбільш поширеною є Вімшоттарі-Даша — 120-річний цикл періодів дев’яти планет, їх підперіодів і так далі, заснований на накшатрі Місяця під час народження. І в Дашах планет (Граха-Дашах), і в дашах знаків (Раши-Дашах) кожний з періодів управляється певною планетою або знаком, що приводить в дію потенціал, закладений в карті народження, і приносить події в життя людини. Всього відомо понад п’ятдесят різних Даша-систем (систем періодів). Вони дозволяють Джйотішу досягти високої точності в прогнозі часу подій в житті людини. Системи періодів відсутні в західній астрології (хоча західні астрологи кажуть, що в минулому використовувався так звані Фідари, але Фідари не може зрівнятися з системами періодів в Джйотіш). Внаслідок того, що Джйотіш відомий своєю точністю визначення часу подій, деякі думають, що ведичні астрологи — це медіуми, але насправді вони бачать події минулого і майбутнього на основі логічного аналізу карти народження, застосування даш, транзитів та інших методів, а також використовуючи практичний досвід. Деякі помилково вважають західну астрологію «духовною», «одухотвореною» через її психологічний підхід до консультацій, але насправді західна астрологія просто змушена приділяти основну увагу психології людини («опрацюванню планів») і говорити багато «води» через відсутність методів для розрахунку часу подій в житті людини і періодів, коли проявився або проявиться потенціал, закладений в карті народження.

Як вже було сказано, Джйотіш — Ведична астрологія — використовує «дробові», або «гармонійні» карти, які будуються поділом знака на частини (у дробовій мапі планет розташовуються в залежності від того, в якій частині знака знаходиться планета). Ці карти ніби представляють поділ зодіаку (екліптики) не на 12 частин, а на 24, 36, 48, 60 частин і так далі. Вони застосовуються, коли потрібно більш докладно розглянути конкретні сфери життя людини, і дозволяють дати більш точне передбачення в цій галузі. Всього може бути побудовано до 60 «гармонік» — дрібних карт (Варга — Амша). Західна астрологія не використовує дробові карти.

Джйотіш і західна астрологія використовують різні аспекти — «погляди» — планет. В астрології термін «аспект» означає вплив однієї планети або знаку на іншу планету або знак; ніби  одна планета «дивиться» на іншу і її вплив передається до неї на відстань. У Джйотіш різні планети роблять різні аспекти, а в західній астрології аспекти всіх планет однакові. У Джйотіш аспекти несиметричні (тобто аспект на 90 ° за годинниковою стрілкою від планети є не таким, як аспект на 90 ° проти годинникової стрілки від планети), а в західній астрології всі аспекти симетричні. У західній астрології існує велика кількість аспектів, і вони розраховуються на основі градусів планет, в Джйотіш аспектів не так багато і вони розраховуються на основі положення планети в будинку («планета в будинку дивиться на всі планети в іншому будинку і на знак цього будинку») . У західній астрології самі аспекти можуть бути добрими і поганими, в Джйотіш вважаються доброчинними і неблаготворними планети, але не їх аспекти. Крім того, в західній астрології немає аспектів знаків, а в Джйотіш поряд з аспектами планет є аспекти знаків.

Щобільше, істотна і фундаментальна відмінність між Ведичною і західною астрологіями викликана їхньою історією. Крім того, західна астрологія з’явилася набагато пізніше Джйотішу і не має глибокої та надійної філософської основи, так християнство відкидало і продовжує відкидати астрологію, оскільки боролося з язичницькими світоглядами, а зараз бореться за свій бізнес — за керування паствою. Хоча навіть народження Христа було передвіщено і відзначено сходженням зірки, що є застосуванням одного з розділів астрології — астрології знамень. Астрологія була засуджена в 4 столітті Св.Августином  як те, що суперечить християнській вірі, що перервало розвиток і зруйнувало послідовність західної астрології й, найголовніше, вона втратила будь-яку духовну основу, якщо вона навіть була. Філософська концепція, усвідомлення і використання Закону причини та наслідкуЗакон дії та результату / Закон Карми — відсутня в західноєвропейській астрології. У 12 столітті західна астрологія переорієнтувалася на психологічний напрям. Тому навіть порівняння історії розвитку двох систем астрології показує, що Джйотіш та Західна астрологія абсолютно різні, і не тільки в методах розрахунків або використанні планет і знаків.

Джйотіш [Ведична астрологія] пройшов перевірку часом, зберіг свою цілісність та точність і продовжує приносити користь людям. Як Йога, Аюрведа, Стхапатья-Веда та інші Ведичні науки, Джйотіш — це частина найціннішої спадщини людства, знання, що дійшло до нас від мудреців давнини. Поки сучасна наука шукає Єдність у вигляді матеріальної Теорії Єдиного Поля, яке багато вчених визначають як поле свідомості, Джйотіш  вже показує — як це Єдине ПолеКосмос, “Космічна Свідомість” — працює на всьому ходу часу і як якість часу пов’язана з Призначенням і долею людини.

««« Антін Михайлович Кузнецов — панмайстер і вчитель ШколаВедаврата ТантраДжйотіш »»»

/// Антін Михайлович Кузнецов
панмайстер і вчитель Тантра-Джйотішу.

(Visited 2 666 times, 1 visits today)