Тантра-Джйотіш – це наука про Сили життя (Грахи) та їх вплив на людину

Від admin
««« Як зменшити стрес під час війни — практика Сканування траєкторій свого тіла »»»

Тантра-Джйотіш — це незвичайний і ефективний підхід до отримання знань за допомогою фундаментальних принципів науки Джйотіш [Ведична астрологія].

««« Як практично використовувати ТантраДжйотіш — знання про Грахи як Вищі Сили Життя »»»

Якщо звичайні розділи Джйотішу — Джатака, Німітта, Прашна і Мухурта — головним чином використовують карту народження чи карту події (Кундалі — «астрологічну карту»).

А в Тантра-Джйотішу за допомогою тих же принципів Джйотішу читається і знаки тіла людини, його обличчя, руки і так далі. Також функцію досліджуваної карти — функцію знамень — можуть виконувати рухи, що здійснюються людиною, його зовнішній вигляд або події, що відбуваються в оточенні в той, час як ставиться питання, і багато іншого.

Використовується спостереження і тлумачення різних знаків — знамень, аналіз особливостей дихання в той час, коли було поставлено питання, інтерпретація особливостей мови запитувача.

У традиції Тантра-Джйотішу заохочується отримання інформації від «ефірних істот» — сутностей Простору, використання Мантр (звуків-звернень) тощо.

Тантра-Джйотіш — це одне з найбільш невідомих напрямків Тантра-Йоги, оскільки в ньому практично не залишилося трактатів / текстів, що викладають методологію даного підходу, а передача знань в основному здійснюється в усній формі, від Вчителя до учня. Тантра-Джйотіш вимагає глибокого залучення в цілісне проживання отриманих знань і сильно трансформує людину, що його практикує.

Тантра-Джйотіш дає вміння розрізняти або пробуджувати ті чи інші Вищі Сутності (Небесні Сили, “Божі Духи”) в оточенні, у своєму тілі або свідомості, і взаємодіяти з ними для потрібного результату. Такі технології застосовуються для отримання знання про події минулого, сьогодення і майбутнього, або для створення тієї чи іншої події / ефекту / результату.

Традиція технік і технологій Тантри (Тантризм і так далі) передається від вчителя до учня в тисячоліттях. Одне із значних втілень на Землі — це народження Шанкари (Шанкарачар’ї) 788-820 — найбільшого філософа, ведичного вченого і вчителя, відродив авторитет Ведичних знань, автора Адвайта-Веданти — вчення про “недвоїстості”, тобто про Єдність Духу всього сущого.

Школа Тантра-Джйотіш [Ведичної астрології]
Антона Кузнецова Ведаврата

Оскільки кожен з нас народився під впливом певних Сил життя — Грах, фундаментальних Принципів. Тому ми — їхні представники. Грахи (Сили життя, “планети”) формують природу наших особистостей, звички, інтереси, поведінку і події. Вони діють відповідно до своїх якостей, і тому їхня дія закономірна. Знання цих Сил — Грах — дозволяє бачити те, як закономірним чином вони будуть створювати ті чи інші тенденції в житті людини, давати періоди його життя. Все це формують природні Сили життя, що виражені в «картах народження» в символічній формі. Тому Тантра-Джйотіш — це ефективний метод Джйотішу  для отримання знань, прийняття рішень і відповідей на питання і розв’язання проблем життя.

Програма (план) навчання в Джйотіш-школі

Перший блок (Блок1). 9 Грах — 9 Сил життя:

 • Пряме сприйняття (безпосередній досвід — Йога) як головна технологія отримання знання.
 • Уміння розрізняти 9 Сил — 9 Грах — в собі і оточенні.
 • Способи пробудження Сил та взаємодії з ними.

Другий блок (Блок2). 12 Раші — 12 Місць/Рівнів життя («знаків зодіаку»):

 • Суть, природа та якості Раші.
 • Розуміння Раши як «знаки сидеричного зодіаку».
 • Прояв 12 Раши в тілі людини.
 • Ієрархія Сил, що створюють Раші — як Місця та Функції людина та як «Знаки зодіаку».
 • Відносини між Грахами — Силами життя [“планетам”] та Раші — Якостями Місць [“знаками”].

Третій блок (Блок3). 12 Бхав — 12 Сфер життя людини:

 • Природа Бхав як 12 галузей життя людини (функцій у життя) та 12 «домівок карти народження».
 • Прояв 12 Бхав в тілі людини, у функціональних центрах тіла людини.
 • Ієрархія Сил, що формують Бхави.
 • Взаємини між Грахами — Силами життя [“планетами”] — та Бхавами — Сферами життя людини.

Четвертий блок (Блок4). Сполучення в карті народження:

 • Сполучення Грах [Сил], Раші [Якостей] і Бхав [Сфер життя] в карті народження.
 • Взаємини та пріоритети Грах [Небесних Сил], Раші [Знаків] і Бхав [Домівок].
 • Сполучення в прикладах карт народження.

П’ятий блок (Блок5). Розуміння та інтерпретація карти народження:

 • Правильна розставлення пріоритетів при оцінці та інтерпретації карти народження.
 • Розгляд прикладів карт народження людей.
 • Вплив карти народження та вплив соціуму (суспільної програми) на досвід і події життя людини.

Шостий блок (Блок6). Тантра-Джйотіш:

 • Дослідження потоків Прани, що витікають з людини; ієрархія потоків Прани.
 • Тіло людини — це його карта життя.
 • Обличчя людини — це карта пробуджених Сил життя.
 • Руки людини — це інструменти впливу на життя і сприйняття життя.
 • Читання знаків (знамень, ознак) в оточенні для відповіді на запитання — Німітта-Джйотіш.
 • Читання особи, зовнішнього вигляду і рук, як технології, що допомагають інтерпретувати карту народження.

*** Антон Кузнецов, експерт та консультант, майстер учитель науки Тантра-Джйотіш ***
/// Антін Кузнецов, експерт Тантра-Джйотіш  
/// панмайстер і вчитель “Школи Ведаврата”

*** Школа Тантра-Джйотіша [Ведичної астрології] Антона Кузнецова 'Ведаврата' ***

(Visited 423 times, 1 visits today)