* Принцип і принципи, науки і систематичні знання. — Школа Антона Кузнецова - знання принципів та законів. *Принцип (лат. ‘principium‘ — “початок”, “основа”) — це твердження, яке сприймається як головне, найважливіше, суттєве, неодмінне.

У житті принципи — це є загальні законі/закономірності побудови системи (системи знань, системи ідей, системи принципів), сформульовані як первинне розуміння, що лежить в основі певної сукупності фактів/речей/явищ/сутностей.

При характеристиці різноманітних систем принципи віддзеркалюють ті суттєві характеристики, що відповідають за функціонування системи (правильне), без яких вона не виконує своє призначення, мету, функцію.

* * *

У науці принципи — це є загальні положення, яким повинні задовільняти наукові доктрини/вчення; наприклад, принцип єдиноначальності та ієрархії, принцип причинності, принцип еквівалентності, принцип відповідності, принцип визначеності, тощо.

Принципи (закони) відрізняються від закономірностей (правил) тим, що їхнє формулювання загальніше, тобто менш конкретне.

Принципи обираються не довільно, а формулюються в процесі дослідження / пошуку істини.

Принципи часто мають власні області застосовності (власні системи координат).

* * *

Яка наука — система знань — вивчає принципи та технології дослідження принципів?

 


.

 

 

(Visited 225 times, 1 visits today)
0