veda‘Веда’ перекладається як «знання». ‘Веда’ означає «істинне знання», «повне знання», «досконале знання». Чому повне, істинне знання? Тому що Веда дає знання Природного Закону, тобто сукупності всіх законів світобудови. Знаючи ці закони можна отримати відповідь на будь-яке питання, можна знати про все, і в минулому, і в майбутньому. (Аналогія: знаючи закон зміни якої-небудь величини, наприклад синусоїду, можна отримувати значення величини в будь-який момент часу, точно так володіючи повним знанням законів Природи можна мати інформацію про шляхи розвитку світобудови, яка підпорядковується законам природи.)

Гарний приклад цього був приведений у лекції Джона Хегеліна «Фізика йогічних польотів»: ми вважаємо результат підкидання монети — «орел» або «решка» — випадковою подією тільки тому, що ми не можемо передбачити або розрахувати його. Тим не менш, володіючи повним знанням про всі фактори цього загальноприйнятої випадкової події — про силу і напрямок підкидання, про монету, про повітря, про поверхні і так далі — ми б теоретично могли розрахувати результат; ймовірно це б вимагало дуже багато часу тощо, але тим не менш це можливо. Але лише через те, що ми просто не знаємо законів, за якими відбувається ця подія, ми вважаємо її результат випадковим.

Аналогічно, ми дуже часто не бачимо причин і наслідків, тому ми не усвідомлюємо Закон Причини і наслідків (Закон Карми, або Закон Дії та протидії).

Практично неможливо знати і враховувати всі закони, що впливають на підкидання монети, і тим більше неможливо знати всі Закони Природи інтелектуально (і до Вед не слід підходити з позиції інтелекту). Проте всі Закони Природи пізнати все ж таки можна, їх можна усвідомити, усвідомити у власній свідомості, але для цього свідомість повинна бути абсолютно пробуджена, тобто усвідомлена і спокійна одночасно; одним із шляхів досягнення такого стану свідомості є практика трансцендентальної медитації.

Чому можна пізнати Природний Закон (пізнати Бога, Дхарму, Дао, або як вам подобається) на основі усвідомлення, але не можна інтелектуально? Тому, що свідомість — це основа життя, це Непроявлена ​​основа всієї проявленої матерії; закони Природи — це закони свідомості.

Щоб це не здавалося абстрактним можна пояснити це з точки зору фізики. Квантова фізика каже, що вся матерія складається з частинок, які в свою чергу є хвильовими функціями, описуваними чотирма фундаментальними полями. (Іншими словами вся світобудова — люди, предмети, жива і нежива природа, планети і зірки і так далі — є сукупністю 4-х полів: електромагнітного поля, поля сильної взаємодії, поля слабкої взаємодії та гравітаційного поля.) Вся матерія описується в поняттях цих полів. Більш того, не можна не згадати про Теорії Єдиного Поля (Теорії Супер-Об’єднання), яка приводить всі ці чотири поля до одного поля — до Єдиного Поля. Це поле є вираженням всіх законів світобудови, за якими живе світ. Це поле, крім іншого, володіє якістю суб’єктивності — якістю свідомості, властивістю розумності. Тобто свідомість є основою матерії і з точки зору квантової фізики, і з точки зору ведичної філософії.

Більше того, оскільки Єдине поле є основою 4 фундаментальних полів, які формують частинки, а вони в свою чергу матерію, то можна сказати, що Єдине Поле — це Поле всіх законів Природи, Поле творчого розуму Природи, або Абсолют. Цей Абсолют, цей Творчий розум, був усвідомлений ріши — мудрецями давнини. Ріши («видющі») пізнали Єдине поле законів Природи у своїй свідомості, оскільки їх свідомість була розвинена до безмежності завдяки тапас [аскезі] і духовним практикам.

Пізнавши Закони Природи, людина знає все про світобудову, тому що вона знає закони розвитку світу. І це повне, досконале, цілісне знання і є Веда. Важливий момент: матерія у своїй основі є комбінацією полів, тобто вібрацій, тому, коли матерія починає виникати (проявлятися) з невиявленого поля свідомості (Абсолюту), то спочатку вона з’являється як вібрації (‘Шруті’) — вібрації творчого розуму, вібрації Єдиного поля Природного закону.

Перша і головна з Вед — Рік-Веда — є цілісним вираженням цих вібрацій Єдиного Поля у вигляді звуків, саме звуків, а не букв, тексту або сенсу. Три наступних Веди — Сама-Веда, Йаджур-Веда і Атгарва Веда — є коментарями до Рік-Веди, тобто вібраціями цілісного Абсолюту з трьох точок зору: з точки зору Ріші (пізнає), з точки зору девата (процесу пізнання) і з погляду чхандас (об’єкта пізнання). І хоча ці три Веди — це коментарі до Рік-Веди, тим не менш, в них знову ж важливі самі вібрації, тобто звуки, оскільки це вібрації творчого розуму Природи.

Зрозуміти це інтелектуально неможливо, це можна усвідомити шляхом практики Медитації, шляхом розвитку свідомості до безмежності. І тому логічно, що звичайні («непросвітлені») люди нічого не бачать у Ведах окрім «гімнів Богам», особливо при вивченні чотирьох перших Вед, що містять свій головний сенс у звуках, вібраціях.

П’ять тисяч років тому закінчувалася епоха Двапара-Йуга (Двапараюга) і починалася епоха Калі-Йуга (Каліюга) — «вік невігластва». Ріші — мудреці — того часу розуміли, що люди все більше втрачають розуміння (усвідомлення) Законів Природи і з настанням Калі-йугі свідомість більшості людей стане менш розвиненою, поверхневою, і такі люди не зможуть усвідомлювати вібрації Веди — вібрації Єдиного поля — у своїй свідомості . Тому ріші вирішили записати вібрації Абсолюту у вигляді звуків для того, щоб наступні «непросвітлені» покоління змогли хоча б почути їх, оскільки вони будуть не здатні усвідомити Веду в якості вібрацій свідомості. Для запису Веди могла бути використана тільки досконала мова — Санскрит, яка є мовою Природи, мовою Свідомості.

Більше того, ріші дали інтелектуальні коментарі до перших чотирьох Вед — шість Веданг (‘Веда’ + ‘Анга’), Пурани, Упанішади і іншу Ведичну літературу.

Щоб це не було абстрактним, це можна прокоментувати таким чином: Веда — це повне, цілісне знання Законів Природи, але непросвітлена людина не може охопити своєю свідомістю його повноту, і тому йому простіше користуватися обмеженим, спеціалізованим знанням. Веда як Єдине поле законів Природи містить знання про все: про час і його циклах, про здоров’я і довголіття, про будівництво та архітектуру, про практику для досягнення Єдності, про виникнення і будову всесвіту і так далі. Але обмежена людина спеціалізується на обмеженій області діяльності, і тоді із знання часу виникає Джйотиш (Ведична Астрологія), зі знання життя виникає Аюрведа (Ведична наука про здоров’я і довголіття), зі знання будівництва виникає Стахапатйа-Веда — Васту-Шастра (Ведична архітектура) , зі знання Єдності виникає Йога, зі знання про світобудову виникають шість систем Ведичної філософії (Санкхйа, Карма-Мімансу та інші) і так далі.

 

З цього можна зробити наступні висновки:

  1. Веда не була «написана», вона існувала завжди. Веда була усвідомлена ріші — «видющими», мудрецями давнини, але Веда була записана у вигляді звуків на Санскриті на початку епохи Калі-Йуга для нас — непросвітлених (тому безглуздо намагатися встановити вік Ведичної літератури, аналізуючи час запису Вед на Санскриті).
  2. У Веді (особливо в перших чотирьох Ведах) важливі самі звуки, оскільки вони є «огрубленим» (проявленим, матеріальним) звучанням вібрацій Єдиного поля Законів природи.
  3. У Веди немає віку або «національності», Веда є повним знанням — знанням Природного Закону.

*** Антон Кузнєцов - Майстер Школи Тантра-Джйотиша Ведаврата *** // Антон Кузнєцов (Ведаврат)
// Майстер і вчитель Тантра-Джйотіша

(Visited 110 times, 1 visits today)
0
Що таке Веда
Щива (Шива) — «Сівий Бог-Місяць» – Хорс. Хорс — Сивий Бог з Місяцем — Шива. ««« Хорс - це перевізник в потойбічний світ. Хорсу не можна переходити дороги. Хорсу присвячені свята, які пов'язані з Місяцем. Найголовніше свято – Народження нового Місяця – Новий рік. Місяць...
Серен К’єркегор (Soren-Kierkegaard) – філософ та основоположник екзистенціалізму.... Сьорен К'єркегор (Søren-Kierkegaard) — філософ та основоположник екзистенціалізму ' "The life can only be understood backward; but it must be lived forward." "Життя може бути зрозуміле тільки «задним числом» (дивлячись назад), але його...
? Життя – це постійний рух. Але саме куди я рухаюсь? Що таке розвиток людини?...    Моє Життя - це є мої відчуття, це є мій досвід. Моє життя - це є те, що я відчуваю, що сприймаю. Які є мої відчуття - "хороші" або "погані", таке й є моє життя. Життя живе (життя - це є Жива). І життя рухається постійно, безпе...
Що таке «гармонійні взаємини» в сім’ї / структурі / організації? Чи правильно ми розуміємо «гармонію» взагалі й «гармонічні взаємини» зокрема? Зараз гармонія, на жаль, дуже часто розуміється спотворено, як «рівність», «баланс», «рівноправність», «компроміс», «домовленість» ... Насправді, гармонія — це...
Які є проблеми у взаєминах? Які існують проблеми у відносинах, і до кого звертатися за відповідями? Які неприродні та природні стосунки між чоловіком і жінкою? Що таке гармонія — ієрархія — взаємин у родині? У чому причина конфліктів у взаєминах?...
Що таке Тантра, Йога, Тантра-Йога — традиція, світогляд і практика Тантри.... 1. Що таке є Тантра. Тантра ( तन्त्र ) від «Тан» — “мережа, тканина, сітка, сплетіння“. 'Тантра' означає “Система” («доктрина» в езотеричному розумінні), що дає знання про «сплетіння» життя, про свідомість, мудрість буття та...
9 видів кави та 9 Грах ― Сил життя. Прояви дев'яти Грах (“планет”) в житті  та  у напоях з кави...     Що я знаю точно в своєму житті? Те що я є, я існую. Це знання ― відчуття ― це Сила “я є”, Сила Буття / Існування, Сила Свідомості, Сила Суті.     Це - головн...
Що є «виховання», хто в дійсності виховує дитину? Лише тоді, коли ми зможемо повністю зрозуміти Принципи взаємин «Чоловік-та-Жінка» (взаємовідносин на початку формування сім'ї), можна переходити до розуміння інших видів відносин: «батько-діти», «мати-діти», «дитина-дитина» і так далі. Якщо...
Освітня Система — принципи та побудова. «Освіта» («просвіта») — процес пізнання та отримування знань, формування «світогляду». Освіта людини - це є процес сприяння виникненню зрілості («світла») в незрілій людині, тобто "трансформація" людини в вищий стан зрілості. Цілі та завд...
Позначено на:        

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *